Conservation Aviornis Birds Ex-Situ – C A B E S

Een van de belangrijkste argumenten voor het houden van dieren in beschermd milieu ( ex-situ) is het feit dat deze activiteit kan bijdragen tot het behoud van dieren die in de natuur met uitsterven bedreigd worden. Het idee dat dierenparken en private collecties een soort stationaire Ark van Noah kunnen vormen voor soorten die het in hun eigen biotoop moeilijk hebben wordt thans algemeen aanvaard en heeft in het verleden al voor heel wat soorten zijn waarde bewezen.

Erg belangrijk bij dit alles is dat deze zogenaamde ex-situ populaties enkel maar soortzuivere dieren omvatten, dat er voldoende genetische variatie aanwezig is en dat ze op een professionele manier worden beheerd. Alleen dan kan een ex-situ project geloofwaardig overkomen en biedt het kans op slagen, ook op langere termijn.
Het concept omvat alle dieren die zich onder de vleugels van Aviornis bevinden.
Het is enkel en alleen die met uitsterven bedreigd zijn/worden en op de IUCN Lijst staan die we gaan behandelen,

 

Doelstelling:

* Inventariseren van de soort(en) in ex-situ,en informatie vergaren over afstamming
* Balgenstudie; fotograferen, beschrijven
* Grondige literatuurstudie
* Kweekprogramma opstarten
* Zo nodig met DNA, verwantschapstest
* Stamboek opstellen en liefhebbers motiveren om deel te nemen
* Een duurzame ex-situ populatie opbouwen en in stand houden

 

Realisatie:

* 2 personen per soort die de organisatie leiden (coördinator en stamboekbeheerder)
* Verwantschapstest uitvoeren
* Dieren zo onverwant/zuiver mogelijk houden bij de liefhebbers
* Nafok van dieren verdelen onder de liefhebbers volgens stamboek (buiten project)
* De deelnemers verklaren zich bereid om correcte gegevens i.v.m. kweek door te geven aan de stamboekbeheerder
* Alle verplaatsingen ( ruil, verkoop of sterfte) oud of jong , wordt aan de stamboekbeheerder meegedeeld

 

Wij starten met de volgende dieren:

* Madagascartaling
* Cuba fluiteend
* Hawaiï eend
*Bears witoogeend

 

Wie kan deelnemen?

* ALLEEN  leden van AVIORNIS INT. VZW  kunnen deelnemen.
* Dieren kunnen aangekocht worden door Aviornis en worden geplaatst bij liefhebbers.
* Eigen dieren kunnen deelnemen en ingeschreven worden in het project.
* De nakweek ( van dieren die eigendom zijn van Aviornis) is gedeeltelijk, volgens afspraak, voor de liefhebber die hij/zij mogen verhandelen buiten het project.
* Alle liefhebbers met min 5 jaar ervaring met het kweken van soortgelijke dieren.

Wij zoeken een 7tal liefhebbers per soort.

Voor meer informatie : aviornis@outlook.com

Soortzuivere vogels kweken is een duurzame vorm van natuurbescherming en een manier om hun verdwijning te voorkomen. Het is cultureel en wetenschappelijk verantwoord.

INVENTARIS van Cuba fluiteenden

Wie wil deelnemen aan het project  kan zijn dieren opgeven met volledige ringnummer op het mailadres aviornis@outlook.com