Het onstaan van Avornis

14 oktober 1973, een groep liefhebbers van fazantachtige, eendachtige en wilde duivensoorten hielden een vergadering te Tienen. zij ervaren dat de vogelsoorten welke hen interesseren binnen de bestaande verenigingen niet tot hun recht komen. Daarom werd betracht om de liefhebbers die deze soorten houden te groeperen. Er moest dus een vereniging worden opgericht om aan de behoefte van betreffende liefhebbers tegemoet te komen.

De naam werd Avi-ornis.

Avis = latijns voor vogel, Ornis = grieks voor vogel. We vinden beide woorden terug in de wetenschap, want Aves (meervoud van Avis) is de wetenschappelijke naam voor de klasse der vogels. En een ornitholoog is een vogelkundige. Over de naam van deze vereniging kan dusniet getwijfeld worden, het is een vereniging van en voor liefhebbers van vogels, in de ruimste zin van het woord.

maart 1974. het eerste contact-tijdschrift werd uitgegeven.

het tweemaandelijks tijdschrift van de "Speciaal Club  Park- en Sierwatervogels van België", 16 gestencilde bladzijden, A4 formaat in zwart/wit, met teksten en tekeningen van wijlen Etienne Brandt, medestichter en voorzitter. Het lidmaatschap kostte toen 100 Belgische franken.

 23 maart 1975 werd de vereniging AVIORNIS gedoopt.

Het bleek ook dat de liefhebbers uit de omringende landen met dezelfde problemen geconfronteerd werden. Liefhebbers uit Nederland, Franrijk en Duitsland sloten zich bij Aviornis aan.; Aviornis International was een feit.

Op dit ogenblik heeft Aviornis leden uit alle landen van Europa, Pakinstan, Brazilië Argentinië en Canada.

Oorspronkelijk waren het liefhebbers van fazantachtige (Galliformes), eendachtige (Anseriformes) en wilde duiven ( Columbiformes). Met het groeiend aantal leden nam niet enkel het vogelbestand toe, maar ook andere vogelsoorten kwamen erbij.Geschiedenis in jaartal

2007

Volledig vernieuwde database-gestuurde website

1998

3 oktober: Viering van het 25-jarig bestaan

1993

 • Kaap van 2000 leden wordt overschreden
 • 26 september: Viering van het 20-jarig bestaan.
 • juli: Oprichting Aviornis United Kingdom
 • 19 mei: Uitbreiding statuten naar andere vogelsoorten
 • 11 januari: Oprichting Aviornis Spanje, Portugal en Pakistan

1992

30 oktober: Ministrieel besluit tot aanvaarding van de Aviornis Internationaal gesloten voetringen voor Europese vogels

1990

29 april: Stichting werkgroep kleine hoenderachtigen 

1987

15 maart: Studiegroep wilde duiven 

1983

 • 14 oktober: Stichting werkgroep kraagfazanten
 • 14 oktober: Viering van het 10-jarig bestaan te Tienen 

1982

 • Start van de regionale organisatie- structuur in Vlaanderen en Nederland
 • 25 augustus: Publicatie van de statuten van Aviornis International vzw in het Belgische Staatsblad 

1981

februari: De Nederlandstalige Redactieraad wordt een feit en geeft eerste nummer uit in eigen regie 

1980

Stichting van de Bankivawerkgroep 

1979

 • 8 en 9 september: Eerste studiedag van de Sectie Nederland op het Kasteelpark Born
 • 7, 8 en 9 september: Eerste grote tentoonstelling te Turnhout
 • 12 mei: Aviornis Nederland wordt opgericht te Arnhem – Burgers dierenpark 

1978

Oprichting van de Boekendiensten 

1977

 • Het eerste jaarboek verschijnt
 • Het contactblad wordt tijdschrift 

1976

 • Oprichting ringendienst met stamboomboekhouding
 • 5 oktober: De eerste grote Aviornis tentoonstelling te Dadizele
 • 24 en 25 april: Aviornis stelt tentoon op het Internationaal Bloemen- en salon te Caen (Frankrijk)
 • februari: Aviornis werd het “Aviornis Internationaal” 

1975

 • 1 juni: vond de eerste studiedag te Bokrijk plaats
 • maart: Aviornis passeert de kaap van 200 leden
 • 23 maart: Op de statutaire vergadering in de zoo van Antwerpen, werd de naam van de speciaalclub officieel ‘Aviornis'. 

1974

 • 1 december: De volgende algemene vergadering vond plaats te Bokrijk.
 • 1, 2 en 3 november: De eerste tentoonstelling van uitsluitend park- en watervogels had plaats in de stadsfeestzaal te Tienen. De volledige zaal was omgevormd tot één prachtig park.
 • 4 augustus: algemene vergadering te Loppem
 • 26 mei: volgende algemene vergadering plaats te Wommelgem
 • 15 mei: Het ledenaantal bedroeg reeds 141
 • 4 maart: Het eerste nummer van het contactblad van de club verscheen op onder de naam Avi-Ornis (avis = ‘vogel' in het Latijn en ornis = ‘vogel' in het Grieks). 

1973

23 maart: De eerste algemene statutaire vergadering had plaats in de zaal ‘Onder Ons' te Tienen. 

allereerste tijdschrift

avi-ornis werd aviornis