Vogels kweken is een duurzame vorm van natuurbescherming en een manier om hun verdwijning te voorkomen, het is cultureel en wetenschappelijk verantwoord.


WAT IS AVIORNIS

Aviornis is een vereniging van liefhebbers  die onderstaande diersoorten houden en kweken in hun oorspronkelijke wildvorm en kleur.Er wordt speciale aandacht besteed naar  raszuiverheid  van de dieren, alsook naar gezonde bloedlijnen.

Door de jaren heen zijn er natuurlijk wat gebeurtenissen  ( de historiek ),

hier vind je een tijdlijn wat er in de loop van de jaren allemaal is gebeurd!


DOELSTELLING

Aviornis staat voor:

 • Het geven van steun en het verlenen van medewerking aan verantwoorde programma's ter  instandhouding van onderstaande soorten.
 • Het verschaffen van diensten en het geven van inlichtingen aan de leden die deze vogels houden  en kweken, zodat zij de taak van instandhouding der soorten naar behoren kunnen vervullen.
 • Informatie verstrekken aan onze leden over huisvesting, voeding, verzorging en in kweekstemming brengen van onze vogels.
 • Het uitwisselen van vogels onder de leden van de vereniging, alsook aan instellingen, wetenschappelijke organisaties en verenigingen met gelijke doelstellingen binnen de nationale en internationale wetgevingen.
 • Reintroductieprojecten steunen  en/of mee organiseren, zowel nationaal als internationaal in samenwerking met andere organisaties met dezelfde doelstellingen.( één van de voorbeelden is het Wallich project Benelux).
 • Deelname aan internationale projecten door Aviornis opgestart.
 • De leden informeren en bijstaan in verband met de wetgeving over het houden van onze vogels die beschermd worden.
 • Het leveren van gesloten pootringen, erkend door het Ministerie en Cites.
 • Een tweemaandelijks tijdschrift vol informatie en een Vraag & Aanbod.
 • Vraag & Aanbod op de website in combinatie met de tellijst voor elk lid in binnen en buitenland.
 • Een Internationale tellijst speciaal voor onze werkgroepen.

 

VOGELORDE / FAMILIES BIJ AVIORNIS

 

Galliformes:   grootpoothoenders, hokko's, kalkoenen, kwartels, patrijzen, fazanten, pauwen


Turniciformes: vechtkwartels


Anseriformes:    hoenderkoeten, eenden, ganzen, zwanen


Columbiformes:   Duiven


Struthioniformes:  Struisvogels


Rheiformes:  nandoes


Casuariiformes:  Casuarissen, emoes


Podicipediformes:  futen


Pelicaniformes:  pelikanen, aalscholvers,jan van genten, slangenhalsvogels, fregatvogels


Ciconiiformes:  reigers, ooievaars, ibissen, lepelaars


Phoenicopteriformes:  flamingo's


Gruiformes:  kraanvogels,  rallen, waterhoentjes, trappen, trompetvogels, seriema's


Charadriiformes:  jacana's, scholeksters, steltkluten, kluten, grielen, renvogels, plevieren, strandvogels, snippen,jagers,  sternen, meeuwen, alken


Pteroclidiformes:  zandhoenders


 • Tinamiformes:  tinamoes

Cuculiformes:  toerako's, hoatzin, koekoeken


Coractiiformes:  ijsvogels, todies, motmots, bijeneters, scharrelaars, grondscharrelaars, koerol, hoppen, boomhoppen, neushoornvogels, enz...

 

       

 

 

Gevlekte fluiteend

Grote zilverreiger

Australische kuifduif

Brilpelikanen

Busch Stone griel

Australische boskalkoen