Invasieve exoten

DE EUROPESE COMMISSIE gaat er van uit dat vreemde exotische (niet inheemse) planten en diersoorten schadelijk kunnen zijn voor het plaatselijke ecologische evenwicht in Europa. Dit is in bepaalde gevallen ook terecht natuurlijk. (o.a. Brulkikkers, roodwang schildpadden, koreaanse eekhoorn, halsbandparkieten enz....

Niet aanvaardbaar is echter het feit dat de EU overheid om dit te voorkomen ALLE import en handel van exoten wat zij nu “invasive aliens” noemen GEMAKKELIJKHEIDSHALVE TOTAAL WIL VERBIEDEN in plaats van er voor te zorgen dat door informatie en sensibilisatie het ontsnappen en vrijlaten van dieren wordt voorkomen.

Hiervoor heeft de commissie opnieuw een enquête op het internet geplaatst om te peilen naar de mening van de Europeanen en op basis hiervan mogelijk nieuwe Europese wetten of richtlijnen  uit te vaardigen. Het is onbegrijpelijk en absoluut niet goed te keuren dat deze enquête alleen in het Engels beschikbaar is en hieraan nagenoeg geen ruchtbaarheid wordt gegeven. Dit was te vergelijken met de enquête van 2008 die ook op deze stille manier ongemerkt werd gepubliceerd. Nu waren we echter tijdig op de hoogte en moesten we hiervan dan ook ten volle gebruik maken, om onze stem te laten horen.

Wij moeten ter bescherming van onze hobby, dan ook ten allen tijde voorkomen dat er verkeerde besluiten worden genomen en zeker dat er een algemeen verbod komt op de invoer van exoten in Europa.

bovenstaande brief werd deels overgenomen van Terra VZW)


Ruddy duck, een bedreiging voor de zeldzame witkopeend in Europa.

De rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) is een Noord-Amerikaanse eendensoort. De Europese populatie is afkomstig van uitzettingen en ontsnappingen. Omdat de rosse stekelstaart kruist met de bedreigde witkopeend (Oxyura leucocephala), vormen de in het wild levende uitheemse rosse stekelstaarten een bedreiging voor de instandhouding van de inheemse witkopeend in Europa. De ‘Bern Standing Committee’ heeft daarom als doel gesteld de in het wilde levende rosse stekelstaarten in Europa en Noord-Afrika, uit te roeien tegen 2015.

Hierbij heeft men het ook over de ruddy duck in gevangenschap. Hoe moet het daarmee? Mogen wij ze in de toekomst nog houden? Wat kunnen wij doen om ontsnappingen te voorkomen?

Enkele aandachtspunten om onze hobby te beschermen:

  • Het is een Cites -B vogel en dient ingeschreven te zijn in de lijst van binnenkomst en vertrekwanneer men de vogel verhandelt of bij sterfgeval (zie ringmatenlijst hoe tewerk gaan)

      • Bewaak bij natuurbroed het moment van uitkomen zodat de jongen niet kunnen ontsnappen op grote vijvers.

      • Leeuwiek steeds uw eenden, ongeacht welke soort, ook deze die in een volière gehuisvest zijn.

      • Ring ze met de juiste gesloten pootring met ringen van een erkende vereniging.

Uw oplettendheid en nauwkeurigheid om ontsnappingen in de vrije natuur te voorkomen, ondersteunt het positieve imago van onze hobby.