E.J.F.G.

Wat is EJFG?

De EJFG ofwel European Junglefowl Focus Group is een werkgroep die werkt onder de vleugels van Aviornis International en WPA-Benelux. De werkgroep heeft als doelstellingen:

  • het instandhouden van de soorten en ondersoorten van het geslacht Gallus; *
  • onderzoek verrichten ten aanzien van het geslacht Gallus;
  • informatie verstrekken over de wilde kamhoenders.

* Zolang er niet meer zekerheid bestaat over de waarde van de beschreven ondersoorten, worden dieren van verschillende populaties bij voorkeur niet gekruist.

Wat doet de EJFG?

De EJFG zet zich in voor het instandhouden van de wilde kamhoensoorten en ondersoorten, zij realiseert dit onder andere door het bijhouden van stamboeken en het uitvoeren van fokprogramma's. Tevens biedt de EJFG ondersteuning aan particulieren en organisaties die zich ook bezighouden met de instandhouding van de kamhoenders.

Ook is de EJFG actief bezig met het doen van onderzoek ten aanzien van het geslacht Gallus. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld literatuuronderzoek, morfologisch onderzoek, fysiologisch onderzoek, balgenonderzoek en DNA-onderzoek. Ook houdt de EJFG zich bezich met kweek en gedragsstudie in voliére milieu. De EJFG doet zowel wetenschappelijk alsmede praktijkgericht onderzoek.

Daarnaast houdt de EJFG zich bezig met het geven van voorlichting omtrent de wilde kamhoenders. Dit doet zij door middel van het verzorgen van lezingen en het publiceren van artikels. Ook staat de EJFG open voor vragen.