• Zaterdag 9 september 2017: Hokbezoeken in de regio Antwerpse Kempen

  • Zaterdag 30 september 2017: 27 ste ruilbeurs Heksenbergstraat 5-7 te 3500 Hasselt