Oproep:

Vanuit het stamboek van de Fischer toerako (ESB) is ons de kans geboden om mee te werken aan een genetische studie door Oxford Brookes University (PhD genetic study).
We vermoeden dat de genetische diversiteit tussen dierentuin collecties en privékwekers in elkaar vloeit, maar het lijkt wel de moeite om via dit verwantschapsonderzoek eens te kijken of er nog interessante genen in de populaties zitten.
Het onderzoek zal nog zeker 2 jaar lopen en is kosteloos, op het versturen van de stalen na.
Iedereen die een goede historische kennis heeft van zijn vogels en weet waar ze gekweekt zijn en of ze enigszins terug te leiden zijn naar import, kan me mailen op     frederic.verstappen@kmda.org

Nieuwe infomatie 11/10/2015

Voor de Fischer's toerako hebben we de kans om betrokken te raken in de Oxford Brookes PhD genetische studie, samen met de roodkuiftoerako.
Deze studie zal een betere schatting van de verwantschap tussen individuen binnen de populatie mogelijk maken. Het zal ons in staat stellen om onverwante dieren te traceren. Daarom zou ik graag willen om 3-5 veren te nemen (bv dekveren, inclusief de tip / schacht) van elke vogel in uw verzameling, na het broedseizoen (eind september). Vermijd het manipuleren van de tips en doe deze veren in een papieren envelop of plastic zipzakje, met vermelding van de gegevens (ringnummer, geslacht), de datum en plaats van bemonstering.
Het geslacht van alle stalen zullen worden geverifieerd met DNA-merkers. Als je jonge Fischer’s hebt, kan je ze eveneens meesturen en wordt hier gratis geslachtsbepaling voor gedaan. Het hele onderzoek kost je niets buiten de postzegels en wat moeite.  A
lle veren kunnen worden gestuurd naar:
Abigail Bailey/ care  of Stewart Thompson   Faculty of Health and Life Sciences  Oxford Brookes University  Gypsy Lane  Headington  Oxford  OX3 0BP  UK

Toerako's zijn fascinerende vogels. Hun kleurenpracht en sierlijke verschijning zijn een lust voor het oog. Het gedrag is speels en nieuwsgierig. Kortom, een prachtige vogelsoort. De ornithologie heeft nooit goed raad geweten met deze alleen in Afrika voorkomende vogelsoort. Ze is ingedeeld bij de koekoeken maar van de koekoek zoals wij die kennen hebben ze weinig weg. De veren met hun mooie kleuren vormen een verhaal apart. Het zijn geen afgeleide kleuren maar 'echte' kleuren die alleen bij de toerako voorkomen.

In 1993 werd in het Cotswold Wild Life Park in Burfold (Engeland) een vereniging opgericht die tot doel heeft onderzoek te verrichten naar en haar leden te informeren over het houden van toerako's alsmede het bevorderen van het behoud van toerako's in het wild. In 1997 werd door enkele enthousiaste toerakoliefhebbers een afdeling opgericht van de Engelse moedervereniging voor de Benelux.

De afgelopen jaren is door de International Touraco Society, afdeling Benelux, veel werk verzet. Om de leden te informeren verschenen elk jaar 2 nieuwsbrieven. Ook vond ieder jaar een toerakodag plaats. Zo'n dag bestond uit lezingen over toerako's door specialisten, het onderling uitwisselen van ervaringen en het bezoeken van mooie collecties van dierentuinen of aangeloten leden. Er werd een bestand bijgehouden van de bij de leden aanwezig toerakosoorten. Van zeldzame en bedreigde soorten werd een stamboek bijgehouden. Met name om een grotere groep liefhebbers te kunnen bereiken en ook omdat een onderdeel van een Engelse vereniging nogal wat afstands- en communicatieproblemen opriep, is in 2003 besloten aansluiting te zoeken bij Aviornis. Nadat afstemmingsgesprekken met bestuursleden van Aviornis naar volle tevredenheid waren afgerond, is op 14 februari 2004 de aan de Engelse bond gelieerde vereniging ontbonden en werd een nieuwe werkgroep van Aviornis opgericht met de officiële naam: Toerako Werkgroep Aviornis.

Voor toerakoliefhebbers is het zeker de moeite waard kennis te nemen van de activiteiten van de werkgroep. Van het gedrag en de leefwijze van de toerako is, zeker in vergelijking met de meeste andere vogelsoorten, weinig bekend. Zijn het alleen maar fruiteters of hebben ze ook dierlijk voedsel nodig? Zijn bladeren een essentieel onderdeel van het menu en zo ja, welk bladgroen prefereren zij? Zijn het buiten de broedtijd solitair levende vogels? Hoe is de vaker voorkomende agressiviteit te verklaren? Kunnen deze vogels gehouden worden op alleen een menu van korrelvoeding? Kunnen er met het teruglopen van de import voldoende onverwante stammen opgezet worden? Allemaal vragen waarvoor een werkgroep bij uitstek geschikt is om door de bundeling van krachten meer aan de weet te komen over deze vogels.

Toerako's zijn niet moeilijk te houden. Wil men echter wat meer van deze vogels, bijvoorbeeld kweken (en wie wil dit niet!), dan komt men toch wat onverwachte dingen tegen. De nieuwe werkgroep zal u zo breed mogelijk informeren over het wel en wee van het houden van toerako's. Vooral de laatste jaren is er veel kennis opgedaan over het houden van toerako's in gevangenschap en over kweek. Ook de resultaten met handopfok zijn sterk verbeterd.