08/12/2018 regelgeving roofvogels

Sinds september is de nieuwe regelgeving over het houden van roofvogels van kracht (Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels).
Dit besluit regelt de huisvesting, transport, verzorging van roofvogels en -demonstraties.

 

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Een roofvogel moet gehouden worden in een dierenverblijf. Enkel in bepaalde omstandigheden mag de vogel tijdelijk aangebonden worden.

  • Dierenverblijven moeten voldoen aan voorgeschreven afmetingen.

  • Niet alle demonstraties met roofvogels zijn nog toegelaten. Vier weken voor de demonstratie moet de organisator dit melden bij de gemeente / stad waar het evenement plaats vindt.

Meldingsformulier voor de organisatie van een roofvogeldemonstratie.

  • Vanaf 2021 moet wie demonstraties geeft en zijn vogels aanbindt een bekwaamheidsattest kunnen voorleggen (de procedure wordt in 2019 bepaald).

 

Meer informatie en de antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u via volgende link:

http://www.huisdierinfo.be/roofvogels-en-roofvogeldemonstraties

 

De regelgeving over het houden van roofvogels trad in werking op 9 september 2018.

Voor enkele bepalingen geldt een latere datum:

·        de afmetingen van de volières voor dag- en nachtroofvogels: vanaf 1 juli 2019

·        de afmetingen van volières van nachtroofvogels die gebouwd zijn tussen 8 oktober 2009 en 18 september 2018 volgens de normen van het advies van 2009 van de Raad voor Dierenwelzijn: vanaf 1 januari 2023

Argumentatie: in het advies van de Raad voor Dierenwelzijn van 2009 waren de voorgestelde afmetingen van de volières voor de nachtroofvogels te klein en niet in verhouding met de afmetingen van de volières voor dagroofvogels.

In het Besluit van de Vlaamse Regering zijn de afmetingen voor de nachtroofvogels nu opgetrokken. Om tegemoet te komen aan diegenen die al verbouwd hebben volgens de normen van het advies, is dus een latere datum van inwerkingtreding voorzien.

·        het bekwaamheidsattest (voor wie demonstraties geeft en zijn vogels aanbindt): vanaf 1 juli 2021

Posted on December 8, 2018 .

05/12/2018 update samenvatting veranderen in onderscheid tussen pluimvee en hobbypluimvee samenvatting

Ziekte van Newcastle en vogelgriep. MB 22 november 2018

Samenvatting.

Definities:

- Pluimvee: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels, die in gevangenschap worden gefokt of gehouden voor de fokkerij, voor productie van vlees of van consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet.

- Hobbypluimvee: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, inbegrepen siersoorten daarvan, die, of waarvan de producten, niet bestemd zijn voor de voedselketen, noch om in het wild te worden uitgezet.

- Verhandelen: in de handel brengen, verwerven, aanbieden, voor verkoop tentoonstellen, in bezit houden, vervoeren, verkopen, leveren, onder kosteloze of bezwarende titel afstaan, invoeren, uitvoeren of doorvoeren.

Maatregelen voor:

- Een in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee mag zijn dieren verhandelen ( ook op openbare markten ) als al zijn hobbypluimvee ( uitgezonderd eenden en ganzen ) minstens 15 dagen en maximum 9 maanden voor de verhandeling gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle door een erkende dierenarts met een geïnactiveerd vaccin.

- Een NIET in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee

Mag zijn hobbypluimvee zonder voorwaarden direct verhandelen met een andere hobbyhouder. Mag zijn kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels ( met uitzondering van dwergkwartels) fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen verhandelen aan en pluimveehandelaar ALS deze dieren individueel geïdentificeerd zijn met een gesloten niet-verwijderbare pootring, verdeeld door een erkende vereniging EN deze dieren, minstens 15 dagen en maximum 9 maanden voor de verhandeling, gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle door een erkende dierenarts met een geïnactiveerd vaccin.

Een niet in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee mag zijn hobbydieren NIET verhandelen op openbare markten.

Posted on December 5, 2018 .