3/02/2019 Speciaal aanbod; watervogelboek en 1 jaar lid

Nu speciaal aanbod !!! ALLEEN VOOR BELGIE !!!. zolang de voorraad strekt.
50,00 euro + 1 jaar gratis lid van Aviornis Int.vzw.
Watervogels houden.. 't is een hobby; een uniek boek met meer dan 900 bladzijden en 1500 kleurfoto's en tekeningen. Alles wat te maken heeft met de watervogel liefhebberij komt aan bod. Ook de beschrijving van de soorten met foto's zijn er in opgenomen.
Daarbij komt nog als aanbod 1 JAAR GRATIS LID VAN Aviornis Int.vzw, U ontvangt onze tweemaandelijks tijdschrift boordevol informatie over diverse vogelsoorten onder de vleugels van Aviornis.
Een prachtig lidkaart met talrijke voordelen bij leveranciers en dierentuinen.
Neem vlug contact op per mail naar pdesmet33@hotmail.com
Verzending van het boek niet inbegrepen.(kost 10.00 euro)

Posted on February 3, 2019 .

08/12/2018 regelgeving roofvogels

Sinds september is de nieuwe regelgeving over het houden van roofvogels van kracht (Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels).
Dit besluit regelt de huisvesting, transport, verzorging van roofvogels en -demonstraties.

 

De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Een roofvogel moet gehouden worden in een dierenverblijf. Enkel in bepaalde omstandigheden mag de vogel tijdelijk aangebonden worden.

 • Dierenverblijven moeten voldoen aan voorgeschreven afmetingen.

 • Niet alle demonstraties met roofvogels zijn nog toegelaten. Vier weken voor de demonstratie moet de organisator dit melden bij de gemeente / stad waar het evenement plaats vindt.

Meldingsformulier voor de organisatie van een roofvogeldemonstratie.

 • Vanaf 2021 moet wie demonstraties geeft en zijn vogels aanbindt een bekwaamheidsattest kunnen voorleggen (de procedure wordt in 2019 bepaald).

 

Meer informatie en de antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u via volgende link:

http://www.huisdierinfo.be/roofvogels-en-roofvogeldemonstraties

 

De regelgeving over het houden van roofvogels trad in werking op 9 september 2018.

Voor enkele bepalingen geldt een latere datum:

·        de afmetingen van de volières voor dag- en nachtroofvogels: vanaf 1 juli 2019

·        de afmetingen van volières van nachtroofvogels die gebouwd zijn tussen 8 oktober 2009 en 18 september 2018 volgens de normen van het advies van 2009 van de Raad voor Dierenwelzijn: vanaf 1 januari 2023

Argumentatie: in het advies van de Raad voor Dierenwelzijn van 2009 waren de voorgestelde afmetingen van de volières voor de nachtroofvogels te klein en niet in verhouding met de afmetingen van de volières voor dagroofvogels.

In het Besluit van de Vlaamse Regering zijn de afmetingen voor de nachtroofvogels nu opgetrokken. Om tegemoet te komen aan diegenen die al verbouwd hebben volgens de normen van het advies, is dus een latere datum van inwerkingtreding voorzien.

·        het bekwaamheidsattest (voor wie demonstraties geeft en zijn vogels aanbindt): vanaf 1 juli 2021

Posted on December 8, 2018 .

03/08/2018 Vragen en antwoorden ziekte van Newcastle

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

1.     Welke vogels vallen onder pluimvee?

2.     Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

3.     Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

4.     Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

5.     Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België?

6.     Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

7.     Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels verschillend van pluimvee te organiseren?

8.     Moet ik mijn pluimvee ophokken?

9.     Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

 

1.    Welke vogels vallen onder pluimvee?

Onder pluimvee wordt verstaan kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven met uitzondering van wedstrijdduiven.

2.    Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

De ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle.

Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

3.    Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor de ziekte van Newcastle. Pluimvee is in het algemeen zeer gevoelig voor het virus en zal gewoonlijk snel en massaal ziektetekens en sterfte vertonen.

4.    Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

5.    Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België?

Verzamelingen waarop pluimvee aanwezig is, zoals markten, tentoonstellingen, beurzen en wedstrijden zijn niet toegelaten. Ook het blootstellen van pluimvee op publiek toegankelijke plaatsen is verboden

Verzamelingen van alle andere in gevangenschap gehouden vogels zoals duivenwedstrijden, vinkenzettingen, tentoonstellingen van zang‐ en siervogels verschillend van pluimvee, beurzen van papegaaien, parkieten,… zijn nog steeds toegelaten, behalve in de zones afgebakend rond de besmettingen.

Op het moment dat het beschermingsgebied rond een besmetting versmelt met het toezichtsgebied is ook in dit nieuwe toezichtsgebied het verzamelen van alle andere in gevangenschap gehouden vogels toegelaten. Deze zones worden op de overzichtskaart weergegeven in het blauw.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yZxArLROaA9E4RvGxodgTchlY5mD PCB7&ll=50.93394716571936%2C3.278463203731235&z=15

 

Als uitzondering op het verzamelverbod voor pluimvee kunnen professionele pluimveehandelaars vanaf 1 augustus 2018 hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, hervatten en is de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders terug mogelijk. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele pluimveehandelaars die moeten voldoen aan zeer strikte voorwaarden.

6.    Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

Momenteel geldt er een verbod om pluimvee te commercialiseren of over te dragen door en naar hobbyhouders, nl. verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders; aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers. Als uitzondering op het verzamelverbod voor pluimvee kunnen professionele pluimveehandelaars vanaf 1 augustus 2018 hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, hervatten en is de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders terug mogelijk. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele pluimveehandelaars die moeten voldoen aan zeer strikte voorwaarden.

Verkoop van pluimvee via winkels waar pluimvee – meestal op bestelling – verkocht wordt, genre Aveve, Horta, Tom&Co, wordt eveneens terug toegelaten op voorwaarde dat het pluimvee strikt geleverd wordt via het handelscircuit en er geen houderij gevestigd is aan het betrokken verkooppunt.

De rechtstreekse verkoop aan particulieren vanop een professioneel pluimveebedrijf is eveneens mogelijk, zonder tussenstap via de pluimveehandel

7.    Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels verschillend van pluimvee te organiseren?

Verzamelingen van andere in gevangenschap gehouden vogels, andere dan openbare markten, zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a)     De verzameling vindt plaats buiten de gebieden afgebakend rond de besmettingen;

b)     de aanwezigheid van alle pluimvee is er verboden;

c)     de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;

d)     de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;

e)     de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling;

8.    Moet ik mijn pluimvee ophokken?

De ophokregeling is verplicht voor alle pluimvee van zowel hobbyhouders als professionele pluimveehouders in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle bij professionele pluimveehouders. Rondom zulke zone ligt ook een beschermingsgebied (3 km) en een toezichtsgebied (10 km).

Het ophokken van pluimvee is echter niet verplicht in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle aangetroffen bij een particulier of hobbyhouder. Het ophokken mag in gesloten gebouwen, maar ook onder netten gebeuren.

9.    Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

In elke 500-meterzone dient hij een inventaris van zijn duiven op te stellen en aan de gemeente door te geven. Ook moet hij zijn duiven vaccineren of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.

In elke 500-meterzone en in een beschermingsgebied (BG) en toezichtsgebied (TG), afgebakend rondom een haard van Newcastle bij professionele pluimveehouders, heerst er een verplaatsingsverbod en verzamelverbod. Deelname aan wedstrijden van duivenhouders gelegen in deze gebieden is dus verboden.

Vanaf het moment dat het beschermingsgebied toezichtsgebied wordt, 21 dagen na het afbakenen van het BG, zijn er versoepelingen van de maatregelen in het TG en is deelname aan wedstrijden terug toegelaten. Deze data worden gepubliceerd op de website van het FAVV en deze zones worden op de overzichtskaart weergegeven in het blauw.

 Er is geen ophokplicht voor duiven.

Alle duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen.

Posted on August 11, 2018 .

03/08/2018 Maatregelen in Momignies naar aanleiding van nieuwe besmetting ziekte van Newcastle

Maatregelen in Momignies (Henegouwen) naar aanleiding van een nieuwe besmetting met de ziekte van Newcastle bij een hobbyhouder. 
Aanpassen of opheffen van de zones en de maatregelen in Zulte (Oost-Vlaanderen) en Theux (Luik). (01/08/2018)

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft gisteren, 31 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van een hobbyhouder in de gemeente Momignies (Henegouwen). Deze besmetting komt bovenop de al 19 gekende besmettingen (16 bij hobbyhouders en 3 op professionele pluimveehouderijen), die sinds 26 april werden vastgesteld.

Rond de besmetting bij de hobbyhouder is zoals gebruikelijk een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. Daarin gelden de volgende maatregelen: 

 • Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.
 • Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van een recente geldige vaccinatie voorleggen.
 • Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.
 • Er mogen geen verzamelingen met vogels worden georganiseerd. 

Deze maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen.


Het FAVV heft vandaag de maatregelen op rond de besmetting, die in juni was vastgesteld bij een hobbyhouder in Theux (Luik). Het Agentschap heeft afgelopen maandag ook de zones aangepast die begin juli werden afgebakend in Zulte (Oost-Vlaanderen). In een deel van deze zone Zulte werden de maatregelen versoepeld.

Het Voedselagentschap heeft in de afgelopen weken al de maatregelen rond 6 besmettingen bij hobbyhouders volledig opgeheven en de zones rond de professionele uitbraak in Haaltert (Oost-Vlaanderen) aangepast.

Nu is de situatie ook rond de besmettingen in Theux (Luik) en Zulte (Oost-Vlaanderen) gunstig geëvolueerd:

 • In Theux is de situatie volledig onder controle. De maatregelen daar zijn dan ook vandaag opgeheven.
 • In Zulte is de 3 km-zone rond de uitbraak met de 10 km-zone versmolten. De maatregelen voor hobbyhouders zijn er versoepeld, maar enkel voor het gedeelte van de zones dat niet overlapt met de zones rond de uitbraak in Waregem:
  • Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is niet langer aan beperkingen onderworpen.
  • Het verzamelen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegestaan. Hierdoor kunnen sportduiven deelnemen aan wedstrijdvluchten en zijn daar onder meer tentoonstellingen, prijskampen en verkopen met andere vogels dan pluimvee weer mogelijk.


De maatregelen in de zones rond andere besmettingen worden voorlopig niet aangepast. Ook blijvende de algemene beperkingen voor het verhandelen en verzamelen van hobbypluimvee in heel België van kracht. Vanaf vandaag, 1 augustus, kunnen professionele handelaars wel opnieuw onder welbepaalde voorwaarden verkopen aan particulieren, zowel op hun bedrijf als op markten en andere commerciële verzamelingen. 


Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease
Meldpunt voor de consument:
 0800/13.550

 

Posted on August 3, 2018 .

30/07/2018 verlenging verbod verhandelen van hobbypluimvee

NEWCASTLE DISEASE (NCD): VERLENGING VAN DE ALGEMENE MAATREGELEN – DE VERKOOP VAN PLUIMVEE DOOR PROFESSIONELE PLUIMVEEHANDELAARS AAN HOBBYHOUDERS KAN ECHTER ONDER STRIKTE VOORWAARDEN WORDEN HERVAT.

Het Agentschap heeft op 2 juli naar aanleiding van verschillende uitbraken van ND bij hobbyhouders door middel van een officiële noodbeslissing een verbod ingesteld voor 30 dagen op het verzamelen van pluimvee en hobbypluimvee, met uitzondering van reisduiven, en de verkoop van deze dieren naar en door hobbyhouders.

Gezien de evolutie van de situatie, zullen deze maatregelen vanaf 1 augustus door middel van een ministerieel besluit grotendeels worden verlengd. Er is tegelijk een derogatie om de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken, maar uitsluitend door professionele pluimveehandelaars die aan zeer strikte voorwaarden voldoen.


A. Zijn vanaf 1st augustus weer toegelaten:

 1. Voor de pluimveehandelaars

  Toegelaten enkel en alleen voor professionele pluimveehandelaars onder strikte bijkomende voorwaarden:

  • de deelname aan commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip van markten;

  • de verkoop aan hobbyhouders.


De strikte bijkomende voorwaarden voor pluimveehandelaars (meer in detail terug te vinden op de website van het FAVV1 ) :

 1. Het pluimvee dat aanwezig is op het bedrijf van de pluimveehandelaar en dat door hem wordt verhandeld, is enkel en alleen en rechtstreeks afkomstig van professionele bedrijven. Het pluimvee werd op deze bedrijven volledig gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle. Voor elk vervoer naar de inrichting van de pluimveehandelaar werd een papieren verplaatsingsdocument met het luik “vaccinatie” opgemaakt.

  1. Indien de pluimveehandelaar wenst deel te nemen aan een commerciële verzameling van pluimvee en hobbypluimvee dient hij een nieuw verplaatsingsdocument op te maken (hier geen luik vaccinatie). Op elke verzameling moet de pluimveehandelaar per te koop gesteld lot pluimvee en hobbypluimvee wel ook de eerdere verplaatsingsdocumenten met het luik “vaccinatie” bijhebben en deze op vraag kunnen voorleggen.

  2. De pluimveehandelaar dient elke vrijdag de planning van al zijn deelnames aan verzamelingen in de daaropvolgende week over te maken aan de LCE van FAVV die bevoegd is voor de gemeente waar hij is gevestigd. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in die planning zijn opgenomen.

  3. Indien de pluimveehandelaar nog pluimvee en hobbypluimvee heeft op zijn bedrijf van vóór de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 2 juli 2018 en die niet afkomstig zijn van de professionele bedrijven, mogen deze niet verhandeld worden, tenzij ze een volledige vaccinatie hebben ondergaan tegen de ziekte van Newcastle. Bovendien dienen zij ook apart gehouden te worden van het pluimvee hernomen in het eerste punt.

  4. De pluimveehandelaar dient van alle pluimvee en vogels (dus hobbypluimvee inbegrepen) die hij houdt op zijn bedrijf een register bij te houden (de gegevens van het register zijn gedetailleerd terug te vinden op de website van het FAVV1).

  5. De pluimveehandelaar dient elk gestorven dier over te brengen of te laten overbrengen naar het laboratorium van een erkende vereniging voor onderzoek op de ziekte van Newcastle en aviaire influenza. De kosten van de analyses zijn ten laste van het Agentschap, deze om het kadaver naar het labo te voeren voor de handelaar.

 2. Voor de hobbyhouders

  Dit besluit betekent een versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders aangezien deze opnieuw de mogelijkheid hebben om hobbypluimvee aan te kopen op markten of op het bedrijf van de pluimveehandelaars die voldoen aan de strikte voorwaarden.B. Blijven verboden:


Voor pluimveehandelaars en hobbyhouders

 • het organiseren van niet commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee;

  1. het verhandelen van hobbypluimvee door houders op en tussen hobbyhouderijen;

  2. de opkoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij houders op hobbyhouderijen.


Tenzij door overmacht of op bevel van de bevoegde overheid, is het vervoerders en handelaars steeds verboden om pluimvee over te laden tussen voertuigen, tenzij op het bedrijf van een pluimveehandelaar, waar de aankomst van het pluimvee wordt geregistreerd vóór het overladen en voor elk nieuw vertrek een nieuw verplaatsingsdocument wordt opgesteld.Informatie:
1 Meer informatie en details over de voorwaarden zijn terug te vinden op:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/

Posted on July 30, 2018 .