invasieve exoten

In 2016 werd de eerste lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve soorten gepubliceerd, er volgden later nog aanvullingen. Voor deze soorten gelden strenge maatregelen zoals een totaalverbod op bezit, handel, transport, teelt en vrijstelling in de natuur. Lidstaten moeten bovendien deze soorten monitoren en onder controle houden.

·         Invasieve dieren

o    Wasbeer

o    Wasbeerhond (recent toegevoegd)

o    Muskusrat (recent toegevoegd)

o    Beverrat

o    Grijze eekhoorn

o    Pallas' eekhoorn

o    Siberische grondeekhoorn

o    Amerikaanse voseekhoorn

o    Muntjak

o    Rode neusbeer

o    Nijlgans (recent toegevoegd)

o    Rosse stekelstaart

o    Heilige ibis

o    Huiskraai

o    Indische mangoeste

o    Uitheemse rivierkreeften

o    Chinese wolhandkrab

o    Blauwbandgrondel

o    Amurgrondel

o    Amerikaanse stierkikker

o    Uitheemse waterschildpadden

o    Aziatische hoornaar

 

 

 

U kan het nalezen op de volgende linik:

https://www.ecopedia.be/pagina/exoten

 

·         Invasieve planten

o    Grote waternavel

o    Parelvederkruid

o    Waterteunisbloemen

o    Reuzenbalsemien (recent toegevoegd)

o    Reuzenberenklauw (recent toegevoegd)

o    Perzische berenklauw

o    Sosnowsky's berenklauw

o    Verspreidbladige waterpest

o    Smalle waterpest (recent toegevoegd)

o    Waterwaaier

o    Ongelijkbladig vederkruid (recent toegevoegd)

o    Waterhyacint

o    Kudzu

o    Moerasaronskelk

o    Schijnambrosia

o    Gestekelde duizendknoop

o    Struikaster

o    Fraai lampenpoetsersgras (recent toegevoegd)

o    Zijdeplant (recent toegevoegd)

o    Gewone gunnera (recent toegevoegd)

o    Japans steltgras (recent toegevoegd)

o    Alligatorkruid (recent toegevoegd)

 

Lijst uitheemse invasieve planten 114/07/2017   I A S

 

 Deze soorten mogen niet gehouden, verhandeld, getransporteerd, of geteelt worden, en niet worden vrijgesteld in de natuur..

 

Waterwaaier (Cabomba caroliniana)

 

Waterhyacint (Eichhornia crassipes)

Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides)  (recent)

Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)

Verspreidbladige waterpest(Lagarosiphon major)

Waterteunisbloem en kleine waterteunisbloem (Ludwigia)

Smalle waterpest (Elodea nuttallii)  ( recent)

Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)

Ongelijkbladig vederkruid(Myriophyllum heterophyllum)

Moerasaronskelk (Lysichiton americanus)

Kudzu (Pueraria lobata)

Gestekelde duizendknoop(Persicaria perfoliata)

Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus)

Struikaster (Baccharis halimifolia)

Perzische berenklauw (Heracleum persicum)

Sosnowsky's berenklauw(Heracleum sosnowskyi)

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)( recent)

Zijdeplant (Asclepias syriaca) (recent)

Japans steltgras (Microstegium vimineum) ( recent)

Fraai lampenpoetsersgras(Pennisetum setaceum) (recent)

Gewone gunnera (Gunnera tinctoria) ( recent)

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) ( recent)

 

Lijst uitheemse invasieve dieren 14/07/2017

 

Muntjak (Muntiacus reevesi)

Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus)

Indische mangoeste (Herpestes javanicus)

Beverrat (Myocastor coypus)

Rode neusbeer (Nasua nasua)

Wasbeer (Procyon lotor)

Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis)

Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger)

Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus)

 

Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) ( recent)

Muskusrat (Ondatra zibethicus) (recent)

Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis)

Huiskraai (Corvus splendens)

Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus)

Nijlgans (Alopochen aegyptiaca) (resent)

Roodwangschildpad, Geelbuikschildpad, Geelwangschildpad (Trachemys scripta )

Amerikaanse stierkikker(Lithobates catesbeianus)

Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva)

Amurgrondel (Perccottus glenii)

Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis)

Invasieve uitheemse rivierkreeften (Procambarus clarkii; Procambarus fallax f. virginalis; Pacifastacus leniusculus; Orconectes virilis; Orconectes limosus)

Aziatische hoornaar (Vespa velutina )

  

 

Posted on July 14, 2017 .