KLEURMUTATIES bedreigen wildkleur

KLEURMUTATIES bedreigen wildkleur

Steeds meer en meer duiken kleurmutaties  op bij onze liefhebbers, spijtig genoeg ten koste van de originele wildvorm en kleur. Hierdoor zijn wij, Aviornis International vzw die instaat voor soortzuivere vormen en natuurkleur, verplicht  om  de aandacht te vestigen op het belang van natuurbehoud.

De doelstelling van de vereniging is voor liefhebbers die park-en watervogels houden en kweken in de oorspronkelijke wildvorm en kleur. Speciale aandacht gaat uit naar soortzuiverheid en het creëren van gezonde bloedlijnen om de instandhouding van de verschillende soorten te waarborgen.

Op deze wijze wordt voorzien in buffervoorraden voor in de natuur bedreigde of onder sterke druk staande soorten van hoger vermelde vogelfamilies, die indien nodig kunnen ingezet worden in herintroductieprojecten.

In de statuten van Aviornis International vzw is eveneens opgenomen dat het publiek de nodige informatie moet krijgen wat betreft doelstellingen, werking en geplande acties van de vereniging op het vlak van haar instandhoudingstaak.

Aviornis International vzw investeert al jaren in haar werkgroepen (kraagfazanten, tragopanen, bedreigde watervogels, …) om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen.

Ondanks dit doel en de inspanningen zien we echter dat ieder jaar op de ruilbeurzen het aantal vogels dat wordt aangeboden met een kleurafwijking (vooral van watervogels en kwartels) blijft toenemen. Van sommige soorten is het zelfs bijna onmogelijk geworden om nog zuiver wildkleurige dieren te vinden, denk maar aan de Chinese dwergkwartel.

Omdat de doelstelling van onze vereniging het behoud van natuurlijke soorten is, heeft het bestuur besloten om vanaf 1 januari 2018 geen KLEURMUTATIES meer op de beurzen van Aviornis International vzw toe te laten. Het dient benadrukt te worden dat Aviornis International vzw het houden van kleurmutaties NIET verbiedt, maar dat ze de kweek ervan ook niet kan stimuleren.

Het bestuur neemt deze maatregel om het kweken van zuivere wildkleuren te promoten en hopelijk is het voor sommige soorten nog niet te laat.

VOOR MEER INFORMATIE KAN U TERECHT OP ONZE LEDENVERGADERINGEN  DIE IN HET VOORJAAR GEHOUDEN WORDEN BIJ ALLE KERNEN IN VLAANDEREN.

Iedereen is welkom ook niet leden.

 

Posted on January 29, 2018 .