ziekte van newcastle

Bevestiging van de ziekte van Newcastle bij sierkippen van een hobbyhouder in de

gemeente Villers-la-Ville (Waals-Brabant) (23/06/2018)

http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/pixel_blank.gif

http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/pixel_blank.gif Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierkippen van een hobbyhouder in de gemeente Villers-la-Ville in de provincie Waals-Brabant. In Villers-la-Ville worden alle vereiste maatregelen genomen om de ziekte te bestrijden: rond de besmetting wordt een beschermingsgebied van 500 meter afgebakend en in deze zone is er een verbod op verzamelingen en is de vaccinatie van alle pluimvee en duiven verplicht. Deze maatregelen blijven gelden gedurende ten minste 21 dagen. De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op. Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan. De ziekte is enkel een probleem voor vogels. De mens is niet gevoelig. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er is dus geen gevaar voor de volksgezondheid. Ons volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease Voor meer inlichtingen: LCE Waals-Brabant Namen Tel. : 081 20 62 00 (tijdens de kantooruren) Info.BNA@afsca.be

Posted on June 25, 2018 .