27/07/2018 update ziekte van Newcastle

Ziekte van newcastle: Aanpassen van de zones afgebakend op 4 juli in Haaltert (Oost-Vlaanderen) en versoepelen van de maatregelen daarin.
Opheffen van de maatregelen in het beperkingsgebied afgebakend op 6 juli in Morlanwelz (Henegouwen). (30/07/2018)

Het Voedselagentschap (FAVV) past vandaag, donderdag 26 juli, de zones aan die op 4 juli 2018 werden afgebakend rond een uitbraak van de ziekte van Newcastle in Haaltert (Oost-Vlaanderen). Daarbij wordt de 3 km-zone (beschermingsgebied) volledig opgenomen in de 10 km-zone (toezichtsgebied). In deze 10 km-zone worden tegelijk de maatregelen versoepeld.
Het FAVV heft bovendien morgen, vrijdag 27 juli, de 500 m-zone op die op 6 juli in Morlanwelz (Henegouwen) was afgebakend, nadat daar bij sierpluimvee van een hobbyhouder een besmetting was vastgesteld.
Het Voedselagentschap heeft sinds 26 april 2018 al 19 besmettingen met de ziekte van Newcastle vastgesteld: 16 bij sierpluimvee van hobbyhouders en 3 op commerciële pluimveehouderijen. In de afgelopen weken werden de maatregelen rond 4 besmettingen bij hobbyhouders al volledig opgeheven.
Nu is de situatie ook in Haaltert (beide Oost-Vlaanderen) en in Morlanwelz (Henegouwen) gunstig geëvolueerd, zodat ook daar de maatregelen kunnen versoepeld of opgeheven worden:In Haaltert versmelt de 3 km-zone met de 10 km-zone. In deze aangepaste 10 km-zone worden tegelijk de maatregelen voor hobbyhouders versoepeld: Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is niet langer aan beperkingen onderworpen.Het verzamelen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegestaan. Hierdoor kunnen sportduiven in deze zone deelnemen aan wedstrijdvluchten en zijn onder meer tentoonstellingen, prijskampen en verkopen met andere vogels dan pluimvee weer mogelijk.

Ook de 500 m-zone van Erpe-Mere, wordt tegelijk opgeheven en opgeslorpt door de 10 km-zone.
In de 10 km-zone rond Haaltert zijn nu nog enkel aanvullende, strengere maatregelen van kracht in de 500 m-zone die op 16 juli werd afgebakend rond een besmetting bij een hobbyhouder in Ninove.

In Morlanwelz (Henegouwen) is de besmetting, die op 6 juli werd ontdekt bij een hobbyhouder, opgelost. Daar worden de maatregelen, morgen, vrijdag 27 juli, opgeheven.
De maatregelen in de zones rond andere besmettingen worden voorlopig niet aangepast. Ook de algemene maatregelen, die op 2 juli opgelegd werden voor alle hobbypluimvee in België, blijven voorlopig ongewijzigd van kracht, minstens tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen met pluimvee en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.
Het Voedselagentschap evalueert de situatie dagelijks. Het voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren.

Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease
Meldpunt voor de consument: 0800/13.550

Posted on July 27, 2018 .