17/09/2018 Duidelijkheid omtrent ziekte van Newcastle

Om de geruchten die mij bereikt hebben de kop in te drukken, wil ik nogmaals de stand van zaken op dit ogenblik meedelen: 

Het is verboden om hobbypluimvee te verhandelen onder liefhebbers buiten de ruilbeurzen.

Het is verboden om hobbypluimvee over te dragen aan handelaars.

Het is verboden om hobbypluimvee aan te bieden op het internet.  

Wat is pluimvee?

Onder pluimvee word verstaan kippen, kalkoenen, parelhoender, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven bestemd voor voedselketen

Posted on September 17, 2018 .