05/12/2018 update samenvatting veranderen in onderscheid tussen pluimvee en hobbypluimvee samenvatting

Ziekte van Newcastle en vogelgriep. MB 22 november 2018

Samenvatting.

Definities:

- Pluimvee: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels, die in gevangenschap worden gefokt of gehouden voor de fokkerij, voor productie van vlees of van consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet.

- Hobbypluimvee: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, inbegrepen siersoorten daarvan, die, of waarvan de producten, niet bestemd zijn voor de voedselketen, noch om in het wild te worden uitgezet.

- Verhandelen: in de handel brengen, verwerven, aanbieden, voor verkoop tentoonstellen, in bezit houden, vervoeren, verkopen, leveren, onder kosteloze of bezwarende titel afstaan, invoeren, uitvoeren of doorvoeren.

Maatregelen voor:

- Een in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee mag zijn dieren verhandelen ( ook op openbare markten ) als al zijn hobbypluimvee ( uitgezonderd eenden en ganzen ) minstens 15 dagen en maximum 9 maanden voor de verhandeling gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle door een erkende dierenarts met een geïnactiveerd vaccin.

- Een NIET in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee

Mag zijn hobbypluimvee zonder voorwaarden direct verhandelen met een andere hobbyhouder. Mag zijn kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels ( met uitzondering van dwergkwartels) fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen verhandelen aan en pluimveehandelaar ALS deze dieren individueel geïdentificeerd zijn met een gesloten niet-verwijderbare pootring, verdeeld door een erkende vereniging EN deze dieren, minstens 15 dagen en maximum 9 maanden voor de verhandeling, gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle door een erkende dierenarts met een geïnactiveerd vaccin.

Een niet in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee mag zijn hobbydieren NIET verhandelen op openbare markten.

Posted on December 5, 2018 .