08/12/2018 regelgeving roofvogels

Sinds september is de nieuwe regelgeving over het houden van roofvogels van kracht (Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels).
Dit besluit regelt de huisvesting, transport, verzorging van roofvogels en -demonstraties.

 

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Een roofvogel moet gehouden worden in een dierenverblijf. Enkel in bepaalde omstandigheden mag de vogel tijdelijk aangebonden worden.

  • Dierenverblijven moeten voldoen aan voorgeschreven afmetingen.

  • Niet alle demonstraties met roofvogels zijn nog toegelaten. Vier weken voor de demonstratie moet de organisator dit melden bij de gemeente / stad waar het evenement plaats vindt.

Meldingsformulier voor de organisatie van een roofvogeldemonstratie.

  • Vanaf 2021 moet wie demonstraties geeft en zijn vogels aanbindt een bekwaamheidsattest kunnen voorleggen (de procedure wordt in 2019 bepaald).

 

Meer informatie en de antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u via volgende link:

http://www.huisdierinfo.be/roofvogels-en-roofvogeldemonstraties

 

De regelgeving over het houden van roofvogels trad in werking op 9 september 2018.

Voor enkele bepalingen geldt een latere datum:

·        de afmetingen van de volières voor dag- en nachtroofvogels: vanaf 1 juli 2019

·        de afmetingen van volières van nachtroofvogels die gebouwd zijn tussen 8 oktober 2009 en 18 september 2018 volgens de normen van het advies van 2009 van de Raad voor Dierenwelzijn: vanaf 1 januari 2023

Argumentatie: in het advies van de Raad voor Dierenwelzijn van 2009 waren de voorgestelde afmetingen van de volières voor de nachtroofvogels te klein en niet in verhouding met de afmetingen van de volières voor dagroofvogels.

In het Besluit van de Vlaamse Regering zijn de afmetingen voor de nachtroofvogels nu opgetrokken. Om tegemoet te komen aan diegenen die al verbouwd hebben volgens de normen van het advies, is dus een latere datum van inwerkingtreding voorzien.

·        het bekwaamheidsattest (voor wie demonstraties geeft en zijn vogels aanbindt): vanaf 1 juli 2021

Posted on December 8, 2018 .