03/08/2018 Vragen en antwoorden ziekte van Newcastle

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

1.     Welke vogels vallen onder pluimvee?

2.     Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

3.     Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

4.     Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

5.     Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België?

6.     Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

7.     Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels verschillend van pluimvee te organiseren?

8.     Moet ik mijn pluimvee ophokken?

9.     Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

 

1.    Welke vogels vallen onder pluimvee?

Onder pluimvee wordt verstaan kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven met uitzondering van wedstrijdduiven.

2.    Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

De ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle.

Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

3.    Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor de ziekte van Newcastle. Pluimvee is in het algemeen zeer gevoelig voor het virus en zal gewoonlijk snel en massaal ziektetekens en sterfte vertonen.

4.    Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

5.    Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België?

Verzamelingen waarop pluimvee aanwezig is, zoals markten, tentoonstellingen, beurzen en wedstrijden zijn niet toegelaten. Ook het blootstellen van pluimvee op publiek toegankelijke plaatsen is verboden

Verzamelingen van alle andere in gevangenschap gehouden vogels zoals duivenwedstrijden, vinkenzettingen, tentoonstellingen van zang‐ en siervogels verschillend van pluimvee, beurzen van papegaaien, parkieten,… zijn nog steeds toegelaten, behalve in de zones afgebakend rond de besmettingen.

Op het moment dat het beschermingsgebied rond een besmetting versmelt met het toezichtsgebied is ook in dit nieuwe toezichtsgebied het verzamelen van alle andere in gevangenschap gehouden vogels toegelaten. Deze zones worden op de overzichtskaart weergegeven in het blauw.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yZxArLROaA9E4RvGxodgTchlY5mD PCB7&ll=50.93394716571936%2C3.278463203731235&z=15

 

Als uitzondering op het verzamelverbod voor pluimvee kunnen professionele pluimveehandelaars vanaf 1 augustus 2018 hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, hervatten en is de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders terug mogelijk. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele pluimveehandelaars die moeten voldoen aan zeer strikte voorwaarden.

6.    Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

Momenteel geldt er een verbod om pluimvee te commercialiseren of over te dragen door en naar hobbyhouders, nl. verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders; aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers. Als uitzondering op het verzamelverbod voor pluimvee kunnen professionele pluimveehandelaars vanaf 1 augustus 2018 hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, hervatten en is de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders terug mogelijk. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele pluimveehandelaars die moeten voldoen aan zeer strikte voorwaarden.

Verkoop van pluimvee via winkels waar pluimvee – meestal op bestelling – verkocht wordt, genre Aveve, Horta, Tom&Co, wordt eveneens terug toegelaten op voorwaarde dat het pluimvee strikt geleverd wordt via het handelscircuit en er geen houderij gevestigd is aan het betrokken verkooppunt.

De rechtstreekse verkoop aan particulieren vanop een professioneel pluimveebedrijf is eveneens mogelijk, zonder tussenstap via de pluimveehandel

7.    Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels verschillend van pluimvee te organiseren?

Verzamelingen van andere in gevangenschap gehouden vogels, andere dan openbare markten, zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a)     De verzameling vindt plaats buiten de gebieden afgebakend rond de besmettingen;

b)     de aanwezigheid van alle pluimvee is er verboden;

c)     de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;

d)     de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;

e)     de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling;

8.    Moet ik mijn pluimvee ophokken?

De ophokregeling is verplicht voor alle pluimvee van zowel hobbyhouders als professionele pluimveehouders in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle bij professionele pluimveehouders. Rondom zulke zone ligt ook een beschermingsgebied (3 km) en een toezichtsgebied (10 km).

Het ophokken van pluimvee is echter niet verplicht in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle aangetroffen bij een particulier of hobbyhouder. Het ophokken mag in gesloten gebouwen, maar ook onder netten gebeuren.

9.    Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

In elke 500-meterzone dient hij een inventaris van zijn duiven op te stellen en aan de gemeente door te geven. Ook moet hij zijn duiven vaccineren of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.

In elke 500-meterzone en in een beschermingsgebied (BG) en toezichtsgebied (TG), afgebakend rondom een haard van Newcastle bij professionele pluimveehouders, heerst er een verplaatsingsverbod en verzamelverbod. Deelname aan wedstrijden van duivenhouders gelegen in deze gebieden is dus verboden.

Vanaf het moment dat het beschermingsgebied toezichtsgebied wordt, 21 dagen na het afbakenen van het BG, zijn er versoepelingen van de maatregelen in het TG en is deelname aan wedstrijden terug toegelaten. Deze data worden gepubliceerd op de website van het FAVV en deze zones worden op de overzichtskaart weergegeven in het blauw.

 Er is geen ophokplicht voor duiven.

Alle duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen.

Posted on August 11, 2018 .