C.I.T.E.S

Wat is C.I.T.E.S.
Kopen en verkopen
Kweken
Bezitten van Cites specimen
Cites wetgeving

Verklaring van kweek: wanneer je uw vogels invult op dit document en je wenst nog geen certificaat aan te vragen , dient je het best in het vak opmerkingen het volgende te schrijven" ik wens op dit ogenblik geen certificaten".

 

De C.I.T.E.S. wetgeving is een internationaal akkoord dat door de landen zelf in wet wordt omgezet.

Er zijn twee systemen:

1. Wereldwijd waar men gebruik maakt van een cijfercode, en waar wij als liefhebbers weinig mee te maken hebben, tenzij je vogels buiten Europa wil betrekken of uitvoeren.
De volledige tekst kan je eens gaan bekijken op http://www.cites.org dit is de internationale tekst, met de lijsten en bijlagen volgens nummer ( I –II- III ).

2. Er is ook het Europees systeem. Dit heeft een lettercode, waar vooral bij de vogels die onder A vallen wat aandacht vergen.
De Europese tekst met lettercode, geldend voor België, vind je hier.
Ook de toepassing voor België met de omzetting in wet, zoals die in juni 2003 van kracht werd kan je eens nalezen.


In de praktijk komt het er op neer dat je voor lijst A vogels, uitgezonderd de vrijgestelden (bijlage 8), steeds bij aanschaf van de vogels een cites attest moet meekrijgen. Dit is een internationaal paspoort dat de vogel, waar deze ook heen gaat, altijd moet vergezellen.

Deze vogel dien je bij thuiskomst op je register van inkom in te schrijven.

Lukt het je om met deze vogels te kweken dan is het volgende verplicht: de vogel ringen met een passende officiële erkende ring of, bij uitzondering, waar het niet aangewezen is te ringen, een microchip laten inbrengen door een dierenarts.

De geboorte moet je melden aan de citesdienst via het formulier verklaring van kweek. Na bijschrijven op je register van inkom is de bij U geboren vogel reglementair in orde.

Indien je een vogel afstaat aan een andere liefhebber en er is reeds een certificaat voor deze vogel, dan dien je steeds het originele certifikaat mee te geven.

Als het om een bij jou geboren vogel gaat, dien je aan de hand van de geboorteverklaring zelf een cites certifikaat aan te vragen vooraleer de vogel te verhandelen.

Hoe? Download of kopieer blanco certificaat,  voor uitleg klik hier.

Vul al de nodige gegevens in, die je handteken en dateert. Dan aangetekend te versturen, samen met de citesdocumenten van de ouderdieren, en geboortebewijs naar:

 

Dienst Federale Overheid Dienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
Dienst Dierenwelzijn en CITES
Eurostation
Blok II – 7de verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 10
B-1060 BRUSSEL

 

Na korte tijd ontvang je naast de originele documenten van de oudervogels, het officiële certificaat dat je met de vogel meegeeft aan de nieuwe eigenaar. Het zo aangevraagde paspoort blijft de vogel voor de rest van zijn leven vergezellen.
Je noteert dan op je register van vertrek waar de vogel heengaat.

Bij overlijden van een vogel dient het cites certificaat teruggezonden te worden, binnen de 8 dagen, naar de citesdienst, met de vermelding “overleden”.


Thuisregisters

Voor de B vogels  is er geen centrale registratie bij Cites. Echter bij het binnenkomen dien je deze ook op je register van inkom te vermelden. (samen met de A soorten) Bij vertrek weer uitschrijven op je register van vertrek en gegevens van de nieuwe eigenaar noteren (zie toepassing wet voor Belgie art 12§1 register).

Steeds een overdrachtsverklaring opstellen en meegeven met de nieuwe eigenaar.

Het gaat hier om de soorten van (bijlage A en bijlage B).
Vanuit Aviornis ijveren wij om ook hier om diervriendelijk redenen voor enkele soorten een vrijstelling te verkrijgen.

 

CITES vogels kopen en verkopen binnen de EU.