Gallus varius

groene+kamhoender.jpg

Nederlands: Groene kamhoender
Engels: Green Junglefowl
Frans: Coq de Java
Duits: Gabelschwanzhuhn
Spaans: Gallo de Java
Italiaans: Gallo verde


Taxonomische status:

 Soort status: full species
Ondersoorten: /
TSN: 176089


Verspreidingsgebied

De Groene Kamhoenders of “Gallus varius” leven oorspronkelijk, op de Indonesische Soenda-eilanden (Java, Bali, Lombok, Komodo, Sumba, Flores).  Het “Groene Kamhoen“ is een eilandhoppende soort, waardoor ze ook voorkomen op de aangrenzende kleine eilanden.  Ze schijnen te zijn uitgezet op de Cocoseilanden en Christmaseiland.  Dat ze ook op Sumatra zouden voorkomen lijkt nu onjuist te zijn. 

 

verspreidingsgebied groene kamhoender.PNG

Beschrijving

Dat Groene Kamhoenders sierlijke vogels zijn hoeft geen betoog.  Vooral de hanen zijn bijzonder, met hun enkele keelwam en hun roos-blauw-gele niet-getande kam.  Daarnaast hebben de hanen een 8 i.p.v. 7 paar staartstuurveren en een 5 i.p.v. 4 paar “langere & smallere” nevensikkels. 

De hennen hebben een donker geheel met lichte en donkerbruine zoming op de buik en borst welke op de vleugeldekveren overgaat in donkere dwarsbanden.  Zoals bij alle kamhoenders ontbreken de kopversierselen buiten het legseizoen.  De hennen zijn zelden geslachtsrijp in het eerste jaar.  Ze leggen in april-juni nesten van 5 tot 10 eieren die ze in 21 dagen uitbroeden. 

 


Biotoop en voedsel

Op de eilanden waar ze leven, vormen de stranden schijnbaar aantrekkelijke foerageerplekken en bieden deze plaatsen ook een bijzondere voedselbron.  Groene Kamhoenders schikken zich schijnbaar ook in de nieuwe palmolieplantages. 

In volièremilieu worden ze gevoerd met regulier fazantenvoer aangevuld met dierlijke eiwitten en gekiemde zaden. 

 


Gedrag

Groene kamhoenders zijn stressgevoelige vogels.  Meelwormen als snoepgoed maakt de dieren wat rustiger.
De dieren zijn altijd schuw en voortdurend op hun hoede. Zelfs in de buurt van menselijke nederzettingen, zoals bij de heilige tempels. Alhoewel de dieren zich meestal verbergen, geven ze er de voorkeur aan om aan de buitenranden van de bosschages te foerageren. Met name in de vroege morgen en in de avond zijn de dieren te vinden op ontgonnen terrein en op open plekken in het bos.

De dieren leven het grootste deel van het jaar in kleine groepjes en / of in familieverband. Gedurende het broedseizoen zonderen de sterke hanen zich met één of meerdere hennen af. De jonge hanen leven dan afzonderlijk in groepjes van 2 of 3 hanen.

Om hun territorium aan te duiden, kennen de hanen van alle 4 de soorten een karakteristieke kraai. De kraai van het rode kamhoen lijkt op die van het gedomesticeerde hoen, maar is kort en wordt abrupt afgebroken: kukeleku. De kraai van het groene Javahoen is schor en klinkt als chaw-aw-awk. De kraai van het Sonnerathoen bestaat, net zoals bij het rode kamhoen, uit een enkele kraai met 4 samengestelde noten. De duur is ongeveer gelijk als bij het rode kamhoen en klinkt als ah ahah ah ah. De kraai van het Lafayettehoen klinkt als george joyce.

 


Statuut

De populariteit van de Bikesars heeft als bizar gevolg dat de Gallus varius bedreigd is in het gebied van oorsprong, want vooral de hanen worden met dit doel weggevangen. 


Ziekten

Ziekten die voortkomen uit huisvestingsproblemen, voedingsproblemen en infecties zijn talrijk. Het is van groot belang om de samenhang van huisvesting, verzorging, voeding, hygiëne en ziektepreventie te kennen. Al deze genoemde aspecten dragen bij aan een goede gezondheid en aan het welzijn van de kamhoenders. Overigens verschillen wilde kamhoenders als het gaat om ziekten, niet of nauwelijks van huishoenders.

Een goede gezondheid begint dus met een goede huisvesting, een goede verzorging, de juiste voeding en met hygiëne. Daarnaast kunnen een aantal ziekten worden voorkomen door het hanteren van een goed ziektepreventieschema. Door de EJFG wordt het volgende schema gehanteerd:

ZiekteProductFrequentie

Marek HVT-vaccin Eénmalig (eerste levensdag)

Cocidiose Opfokvoer met anti-coccidiosemiddel Eén keer mestonderzoek (twee tot vier weken na overschakeling op voer zonder anti-coccidiosemiddel)

Chicken anemie virus CAV-vaccin Eénmalig (tijdens de jeugd)

Wormen Flubenol (uitsluitend ontwormen bij vaststelling van besmetting) Eén keer mestonderzoek bij jonge dieren tijdens de opfok en tweemaal per jaar mestonderzoek bij alle dieren

Pseudo vogelpest Voorenten met Clone 30 en vier weken later de dieren inenten met La Sota Eén keer per jaar (jonge en oudere)


Bijzonderheden

Orde: Gallifarmes (Hoendervogels)

Familie: Phasianidae ( Fazanten)

Genus: Polyplectron

Op het eiland Madura is er een gebruik ontstaan om met een eenvoudig trucje Groene Kamhoenderhanen te kruisen met allerhande kamponghennen.  Dit levert een bonte verzameling dieren op, die de inwoners “Bekisars” noemen.  De Bekisar is bovendien de mascotte van Oost Java geworden.

Het nest van wilde kamhoenders bestaat uit een éénvoudig gegraven kuiltje in de grond en ligt goed beschut in het struikgewas. Met name bamboe en diverse soorten gras vormen een geschikte nestgelegenheid. De eieren worden enkel door de hen uitgebroed.

 


Kweek

De Gallus varius zijn dieren voor zorgzame liefhebbers met ervaring en een gepaste infrastructuur.  Groene kamhoenders hebben ze in onze winters behoefte aan echte verwarmde droge volières.  Op Java, waar de bewoners ten aanzien van dieren houden toch wel een andere attitude hebben, worden de hanen van Groene Kamhoenders in kleine kooien op roosters gehouden, om reden van hun gevoeligheid aan ziekten.  De doden die er vallen door stress, worden door wildvang wel weer aangevuld.  Laten wij het hier zo niet doen. 

 


Kweekverslag


Foto's


Video's