Het ontstaan van Aviornis

14 oktober 1973, een groep liefhebbers van fazantachtige, eendachtige en wilde duivensoorten hielden een vergadering te Tienen. zij ervaren dat de vogelsoorten welke hen interesseren binnen de bestaande verenigingen niet tot hun recht komen. Daarom werd betracht om de liefhebbers die deze soorten houden te groeperen. Er moest dus een vereniging worden opgericht om aan de behoefte van betreffende liefhebbers tegemoet te komen.

De naam werd Avi-ornis.

Avis = latijns voor vogel, Ornis = grieks voor vogel. We vinden beide woorden terug in de wetenschap, want Aves (meervoud van Avis) is de wetenschappelijke naam voor de klasse der vogels. En een ornitholoog is een vogelkundige. Over de naam van deze vereniging kan dusniet getwijfeld worden, het is een vereniging van en voor liefhebbers van vogels, in de ruimste zin van het woord.

maart 1974. het eerste contact-tijdschrift werd uitgegeven.

het tweemaandelijks tijdschrift van de "Speciaal Club  Park- en Sierwatervogels van België", 16 gestencilde bladzijden, A4 formaat in zwart/wit, met teksten en tekeningen van wijlen Etienne Brandt, medestichter en voorzitter. Het lidmaatschap kostte toen 100 Belgische franken.

 23 maart 1975 werd de vereniging AVIORNIS gedoopt.

Het bleek ook dat de liefhebbers uit de omringende landen met dezelfde problemen geconfronteerd werden. Liefhebbers uit Nederland, Franrijk en Duitsland sloten zich bij Aviornis aan.; Aviornis International was een feit.

Op dit ogenblik heeft Aviornis leden uit alle landen van Europa, Pakinstan, Brazilië Argentinië en Canada.

Oorspronkelijk waren het liefhebbers van fazantachtige (Galliformes), eendachtige (Anseriformes) en wilde duiven ( Columbiformes). Met het groeiend aantal leden nam niet enkel het vogelbestand toe, maar ook andere vogelsoorten kwamen erbij.Geschiedenis in jaartal

2007

 • Volledig vernieuwde database-gestuurde website

2006

 • oprichting werkgroep neushoornvogels

2005

 • oprichting Aviornis Duitsland

2004

 • de werkgroep toerako's komt onde de vleugels van Aviornis (daarvoor was dit International Touraco Society, en droeg de naam ITS Benelux)

2003

 • oprichting werkgroep Jong Aviornis

2002

 • oprichting werkgroep ibisring: voor ibissen en lepelaars

2000

 • oprichting werkgroep pauwfazanten in samenwerking met WPA

1998

 • 3 oktober: Viering van het 25-jarig bestaan

1993

 • Kaap van 2000 leden wordt overschreden

 • 26 september: Viering van het 20-jarig bestaan.

 • juli: Oprichting Aviornis United Kingdom

 • 19 mei: Uitbreiding statuten naar andere vogelsoorten

 • 11 januari: Oprichting Aviornis Spanje, Portugal en Pakistan

1992

30 oktober: Ministrieel besluit tot aanvaarding van de Aviornis Internationaal gesloten voetringen voor Europese vogels

1990

 • 29 april: Stichting werkgroep kleine hoenderachtigen deze is later samengevoegd met de wilde duiven

1987

 • 15 maart: Studiegroep wilde duiven

1985

 • oprichting Aviornis Wallonië en Aviornis, Frankrijk

1983

 • 14 oktober: Stichting werkgroep kraagfazanten in samen werking met WPA

 • 14 oktober: Viering van het 10-jarig bestaan te Tienen

1982

 • Start van de regionale organisatie- structuur in Vlaanderen en Nederland

 • 25 augustus: Publicatie van de statuten van Aviornis International vzw in het Belgische Staatsblad

1981

 • februari: De Nederlandstalige Redactieraad wordt een feit en geeft eerste nummer uit in eigen regie

1980

 • Stichting van de werkgroep kamhoenders in samenwerking met WPA

1979

 • 8 en 9 september: Eerste studiedag van de Sectie Nederland op het Kasteelpark Born

 • 7, 8 en 9 september: Eerste grote tentoonstelling te Turnhout

 • 12 mei: Aviornis Nederland wordt opgericht te Arnhem – Burgers dierenpark

1978

Oprichting van de Boekendiensten 

1977

 • Het eerste jaarboek verschijnt

 • Het contactblad wordt tijdschrift

1976

 • Oprichting ringendienst met stamboomboekhouding

 • 5 oktober: De eerste grote Aviornis tentoonstelling te Dadizele

 • 24 en 25 april: Aviornis stelt tentoon op het Internationaal Bloemen- en salon te Caen (Frankrijk)

 • februari: Aviornis werd “Aviornis Internationaal”

1975

 • 1 juni: vond de eerste studiedag te Bokrijk plaats

 • maart: Aviornis passeert de kaap van 200 leden

 • 23 maart: Op de statutaire vergadering in de zoo van Antwerpen, werd de naam van de speciaalclub officieel ‘Aviornis'.

1974

 • 1 december: De volgende algemene vergadering vond plaats te Bokrijk.

 • 1, 2 en 3 november: De eerste tentoonstelling van uitsluitend park- en watervogels had plaats in de stadsfeestzaal te Tienen. De volledige zaal was omgevormd tot één prachtig park.

 • 4 augustus: algemene vergadering te Loppem

 • 26 mei: volgende algemene vergadering plaats te Wommelgem

 • 15 mei: Het ledenaantal bedroeg reeds 141

 • 4 maart: Het eerste nummer van het contactblad van de club verscheen op onder de naam Avi-Ornis (avis = ‘vogel' in het Latijn en ornis = ‘vogel' in het Grieks).

1973

 • 23 maart: oprichting Aviornis in de zaal ‘Onder Ons' te Tienen.

allereerste tijdschrift

avi-ornis werd aviornis