WAT IS AVIORNIS?

Aviornis is een vereniging van liefhebbers  die onderstaande diersoorten houden en kweken in hun oorspronkelijke wildvorm en kleur. Er wordt speciale aandacht besteed naar  raszuiverheid  van de dieren, alsook naar gezonde bloedlijnen.
Door de jaren heen zijn er natuurlijk wat gebeurtenissen  ( de historiek ), hier vind je een tijdlijn wat er in de loop van de jaren allemaal is gebeurd!

 

DOELSTELLINGEN

  • Het geven van steun en het verlenen van medewerking aan verantwoorde programma's ter  instandhouding van onderstaande soorten.
  • Het verschaffen van diensten en het geven van inlichtingen aan de leden die deze vogels houden  en kweken, zodat zij de taak van instandhouding der soorten naar behoren kunnen vervullen.
  • Informatie verstrekken aan onze leden over huisvesting, voeding, verzorging en in kweekstemming brengen van onze vogels.
  • Het uitwisselen van vogels onder de leden van de vereniging, alsook aan instellingen, wetenschappelijke organisaties en verenigingen met gelijke doelstellingen binnen de nationale en internationale wetgevingen.
  • Reïntroductie projecten steunen  en/of mee organiseren, zowel nationaal als internationaal in samenwerking met andere organisaties met dezelfde doelstellingen.
  • Deelname aan internationale projecten door Aviornis opgestart.
  • De leden informeren en bijstaan in verband met de wetgeving over het houden van onze vogels die beschermd worden.
  • Het leveren van gesloten pootringen, erkend door het Ministerie en Cites.
  • Een tweemaandelijks tijdschrift vol informatie en een Vraag & Aanbod.
  • Een vraag & Aanbod op de website en tellijst voor iedereen in binnen en buitenland.

 

VOGELORDEN / FAMILIES onder AVIORNIS

 

 

Anseriformes  ( eendvogels ) : hoenderkoeten, ekstergans, zwanen, ganzen en eenden

Bucerotiformes :  neushoornvogels, hoornraven, hoppen en boomhoppen
 

Cariamiformes :  seriema's

Casuariiformes :  casuarissen en emoes

Charadriiformes  ( steltloperachtigen ) : alken, grielen, plevieren, ijshoenders, krabplevieren, renvogels en vorkstaartplevieren, scholeksters, ibissnavels,  jacana's, meeuwen schaarbekken en sterns, trapvechtkwartels, magelhaenplevieren, krokodilwachters,  kluten, goudsnippen, strandlopers en snippen, jagers, kwartelsnippen, vechtkwartels

Ciconiiformes ( ooievaarachtigen ) : ooievaars

Columbiformes ( duifachtigen ) : zaadetende duiven, fruitetende duiven, tortels

Coraciiformes ( scharrelaarvogels ) : scharrelaars, ijsvogels, bijeneters, todies, motmots, grondscharrelaars

Cuculiformes   ( koekoeksvogels ) : koekoeken

Galliformes ( hoendervogels ) : fazantachtigen, grootpoothoenders, hokko's en sjakohoenders, parelhoenders, tandkwartels

Gruiformes  ( kraanvogelachtigen ) : kraanvogels, koerlans, fuutkoeten, trompetvogels, rallen, porseleinhoentjes en koeten, donsstaartrallen

Musophagiformes  : toerako's

Opisthocomiformes  :  hoatzins

Otidiformes : trappen

Pelecaniformes (pelikaanachtigen ) : pelikanen, reigers, ibissen en lepelaars, hamerkop, schoenbekooievaar )

Phoenicopteriformes  : flamingo's

Piciformes   ( spechtvogels ) : baardkoekoeken, baardvogels, glansvogels, honingspeurders, spechten, toekans

Podicipediformes : futen

Pteroclidiformes  : zandhoenders

Rheiformes   : nandoes

Strigiformes  : uilen

Struthioniformes  : struisvogels

Suliformes : aalscholvers, slangenhalsvogels, fregatvogels, genten

Tinamiformes : tinamoes of stuithoenders