Wat is Aviornis?

Aviornis is een vereniging van liefhebbers  die onderstaande diersoorten houden en kweken in hun oorspronkelijke wildvorm en kleur. Er wordt speciale aandacht besteed naar  raszuiverheid  van de dieren, alsook naar gezonde bloedlijnen.
Door de jaren heen zijn er natuurlijk wat gebeurtenissen  ( de historiek ), hier vind je een tijdlijn wat er in de loop van de jaren allemaal is gebeurd!


Doelstellingen

  • Het geven van steun en het verlenen van medewerking aan verantwoorde programma's ter instandhouding van onderstaande soorten.

  • Het verschaffen van diensten en het geven van inlichtingen aan de leden die deze vogels houden en kweken, zodat zij de taak van instandhouding der soorten naar behoren kunnen vervullen.

  • Informatie verstrekken aan onze leden over huisvesting, voeding, verzorging en in kweekstemming brengen van onze vogels.

  • Het uitwisselen van vogels onder de leden van de vereniging, alsook aan instellingen, wetenschappelijke organisaties en verenigingen met gelijke doelstellingen binnen de nationale en internationale wetgevingen.

  • Reïntroductie projecten steunen en/of mee organiseren, zowel nationaal als internationaal in samenwerking met andere organisaties met dezelfde doelstellingen.

  • Deelname aan internationale projecten door Aviornis opgestart.

  • De leden informeren en bijstaan in verband met de wetgeving over het houden van onze vogels die beschermd worden.

  • Het leveren van gesloten pootringen, erkend door het Ministerie en Cites.

  • Een tweemaandelijks tijdschrift vol informatie en een Vraag & Aanbod.

  • Een vraag & Aanbod op de website en tellijst voor iedereen in binnen en buitenland.


Vogelorden / families onder Aviornis

Anseriformes  ( eendvogels ) : hoenderkoeten, ekstergans, zwanen, ganzen en eenden

 

 

Bucerotiformes :  neushoornvogels, hoornraven, hoppen en boomhoppen

 

Cariamiformes :  seriema's

 

Casuariiformes :  casuarissen en emoes

 

Charadriiformes  ( steltloperachtigen ) : alken, grielen, plevieren, ijshoenders, krabplevieren, renvogels en vorkstaartplevieren, scholeksters, ibissnavels,  jacana's, meeuwen schaarbekken en sterns, trapvechtkwartels, magelhaenplevieren, krokodilwachters,  kluten, goudsnippen, strandlopers en snippen, jagers, kwartelsnippen, vechtkwartels

 

Ciconiiformes ( ooievaarachtigen ) : ooievaars

 

Columbiformes ( duifachtigen ) : zaadetende duiven, fruitetende duiven, tortels

 

Coraciiformes ( scharrelaarvogels ) : scharrelaars, ijsvogels, bijeneters, todies, motmots, grondscharrelaars

 

Cuculiformes   ( koekoeksvogels ) : koekoeken

 

Galliformes ( hoendervogels ) : fazantachtigen, grootpoothoenders, hokko's en sjakohoenders, parelhoenders, tandkwartels

 

Gruiformes  ( kraanvogelachtigen ) : kraanvogels, koerlans, fuutkoeten, trompetvogels, rallen, porseleinhoentjes en koeten, donsstaartrallen

 

Musophagiformes  : toerako's

 

Opisthocomiformes  :  hoatzins

 

Otidiformes : trappen

 

Pelecaniformes (pelikaanachtigen ) : pelikanen, reigers, ibissen en lepelaars, hamerkop, schoenbekooievaar

 

Phoenicopteriformes  : flamingo's

 

Piciformes   ( spechtvogels ) : baardkoekoeken, baardvogels, glansvogels, honingspeurders, spechten, toekans

 

Podicipediformes : futen

 

Pteroclidiformes  : zandhoenders

 

Rheiformes : nandoes

 

Strigiformes : uilen

 

Struthioniformes : struisvogels

 

Suliformes : aalscholvers, slangenhalsvogels, fregatvogels, genten

 

Tinamiformes : tinamoes of stuithoenders