Invasieve exoten

8/08/2016
De Unielijst Invasive Alien Species


Wat is de verordening invasieve exoten?
In januari 2015 werd de verordening Nr. 1143/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van kracht. Deze verordening stelt een aantal verplichtingen en verboden vast voor invasieve uitheemse soorten, met als doel de negatieve impact van deze soorten op de Europese natuur zoveel mogelijk te beperken.
Vanaf 4 augustus 2016 is de eerste lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve soorten van toepassing in heel Europa, de UNIELIJST. 37 dier-en plantensoorten mogen niet meer verkocht, ingevoerd, gekweekt of gehouden worden , niet door particulieren , niet door dierentuinen of anderen . Vanaf dat moment treden de verplichtingen en verboden voor deze soorten onmiddellijk in werking.
Helaas blijft het niet bij één Unielijst die nu reeds van toepassing is maar een tweede en derde lijst zijn reeds ontworpen en worden voorgesteld aan de verschillende lidstaten.


Om welke soorten gaat het?
Een brede waaier aan soort(groepen) is en wordt opgenomen, met verschillende soorten waterplanten, landplanten, vissen, zoogdieren maar ook een aantal vogels. Zo staan de Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), de Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) en de Huiskraai (Corvus splendens) op de lijst als Invasieve Exoot. In de verordening is voorzien dat de lijst op jaarlijkse basis kan aangepast worden. In de toekomst kan deze lijst dus verder uitgebreid worden. Soorten worden pas opgenomen op de lijst als er op basis van een wetenschappelijke risico analyse is aangetoond dat de soorten op het Europees grondgebied een negatieve impact kunnen hebben.


Om welke verplichtingen en verboden gaat het?
De soorten dieren die op de lijst staan, mogen niet gekweekt, gekocht, verkocht, getransporteerd of vrijgelaten worden. Dieren die voor de vaststelling al gehouden werden, mag je blijven houden tot ze sterven, op voorwaarde dat ze zich niet kunnen voortplanten, ze in een gesloten omgeving gehouden worden en passende maatregelen zijn genomen om ontsnapping te voorkomen. de vogels enkel in gesloten volières worden gehouden en moet je als eigenaar kunnen aantonen dat je het dier al in bezit had vóór augustus 2016. Dit kan onder meer door het jaartal op de erkende ring of door een geldig overdrachtsbewijs op basis van de CITES regelgeving.
Planten dienen onmiddelijk verwijderd te worden, daar geld geen uitsterfbeleid voor.

rosse stekelstaart  ( Oxyura jamaicensis )

rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis)

heilige ibis  ( Threskiornis aethiopicus )

heilige ibis (Threskiornis aethiopicus)

Soorten op de 2 de voorgestelde lijst

Soorten 3de voorgestelde lijst