Anas specularioides

Nederlands: Patagonische gekuifde eend

Engels: Crested duck

Frans: Canard huppé

Duits: Schopfente

Spaans: Anade juarjal

Italiaans: Anatra crestata


Taxonomische status

Soort status:full species

Ondersoorten:Anas s. alticola


Verspreidingsgebied en ondersoorten

De gekuifde eend is afkomstig uit Zuid-Amerika, het enige lid van het geslacht monotypisch geslacht Lophonetta . Er zijn twee soorten: L. specularioides alticola (Andes gekuifde eend) en L. specularioides specularioides (Patagonische gekuifde eend).  Haar assortiment ligt in de Falklands , Chili en Argentinië .


Beschrijving

De patagonische gekuifde eend (nominaat vorm) zien er bijna heel het jaar hetzelfde uit. Het vrouwtje is iets kleiner en heeft veel kortere kuifveren dan de woerd. Heeft oranjerode ogen.

De Andes gekuifde eend is groter dan de nominaatvorm, ze heeft geeloranje ogen, een roziger en feller glanzende vleugelspiegel en bijna effen onderdelen.


Biotoop en voedsel

Ze voeden zich met ongewervelde dieren en algen , en geeft de voorkeur aan ondiepe kustgebieden 's. De nesten liggen in hoog gras de buurt van water .


Gedrag

Gekuifde eenden zijn echt onverdraagzaam en zeer agressief! In het broedseizoen bakenen ze een territorium af en verdedigen dit tegen indringers. Huisvest ze daarom in een ruim,stevig omheind,appart perk. Ze zijn ook nogal luidruchtig! De woerd laat een hijgend 'sjie-oe' onder het baltsen en het vrouwtje laat een nassaal en krassend gekwaak horen.


Statuut

Ze hebben een vrij groot bereik, hun aantal is stabiel er word geschat op 10.000 volwassen dieren


Bijzonderheden

Orde: Anseriformes

Familie: Anatidea

Genus: Anas

Status in de natuur: voorkomend

Soort: roestende eend

WOERD

Eclipskleed: neen

Lengte: 51-61 cm

Geslachtsrijp: 1 jaar

EEND

Lengte: 51-61 cm

Geslachtsrijp: 1 jaar maar leggen dikwijls pas het 2 de jaar

Legperiode: april-mei

Broedgewoonte: holen en grondbroeders

Ei

Afm. bxh (mm x mm): 64,6 x 44 mm

Kleur: roomkleurig

Textuur: /

Aantal/nest: 5-9

Broedduur: 30 d

nalegsel: mogelijk

Vliegvlug: 10 a 11 weken

Klimaat: /

Ringmaat: 12 mm

Cites vogel: neen

Europese vogel: neen


Kweekverslag

Kweekverslag Fons Lievens

 

Enkele jaren geleden vatten enkele liefhebbers het plan op om de “vergeten” eendensoorten van vroeger voor verdwijning te behoeden. Er werd toen een lijst opgemaakt met “kwetsbare eendensoorten”. Aangezien ik steeds een voorliefde gehad heb voor niet-alledaagse soorten die toch niet te prijzig waren, was ik onmiddellijk bereid om deel te nemen aan dit project. 

De gekuifde eend was één van deze soorten. Ik had ze vroeger, een twintigtal jaren geleden wel eens gezien bij een handelaar, maar dat was ook alles.  

Toen ik een tijdje later bij een handelaar kwam, vertelde hij dat hij iets “speciaals” te koop had. Natuurlijk had ik interesse en ging kijken. Het was een koppel gekuifde eenden. Het was wel broer en zus, maar toch veranderden ze van eigenaar.  

Een jaar later werden er op een ruilbeurs gekuifde eenden aangeboden, maar ze bleken verwant te zijn aan het koppel dat ik in mijn bezit had.  

De vogels werden gehuisvest in een park van 4 x 4 m. Het was beplant met coniferen, forsythia en buxus en er was een vijver met een diameter van 1,5 m en een diepte van ongeveer 30 cm aanwezig. Als nestgelegenheid was op de grond een melkkruik geplaatst en er was ook een “dubbele” nestgelegenheid voorhanden. Deze laatste bestaat uit twee polyesterbuizen: een verticale buis met onderaan een ronde opening en een horizontale buis (bovenop de verticale buis geplaatst) met een plank die naar de nestopening leidt. 

Het eerste jaar werd geen aanstalten gemaakt om voor nageslacht te zorgen. 

Het tweede jaar, het moet ongeveer juni geweest zijn, werden de nestgelegenheden gecontroleerd en ja hoor…in de bovenste polyesterton werden zeven eieren gelegd. Na een broedperiode van ongeveer een maand kwamen er vijf kuikens te voorschijn. Twee eieren bleken onbevrucht te zijn. De jongen groeiden voorspoedig bij hun ouders op.  

In het najaar kreeg ik de kans om een koppel te ruilen. De conditie van de woerd was prima, maar het verenkleed van de eend was in slechte conditie (bij deze kweker hadden alle woerden een goede conditie en alle eenden een slecht verenkleed). Toch nam ik een koppel mee. De eend heeft de volgende winterperiode echter niet overleefd. Gelukkig kon ik bij een andere kweker een vrouw ruilen. Deze twee onverwante vogels werden samen in een apart perk geplaatst.  

Ik liet bewust het oudere paar (broer en zus) samen. Met het nieuwe, totaal onverwante koppel, wou ik proberen om een tweede stam op te bouwen. Het is namelijk van groot belang, dat van soorten waarvan slechts weinig dieren in avicultuur gehouden worden, verschillende bloedlijnen aangehouden worden. Als men niet goed oplet en zomaar vogels koppelt om zogezegd “onverwante” koppels te bekomen, dan bestaat het gevaar dat men broer en zus/neef en nicht koppelt, ook al heeft men die dieren bij verschillende liefhebbers aangeschaft.  

Het volgende jaar begon het oude kweekkoppel reeds in april alle nestgelegenheden te onderzoeken. Weerom werd de hoge ton uitgekozen en weerom werden zes eieren gelegd. Alle zes de kuikens kwamen uit. Ik liet ze bij hun ouders. Door het slechte weer tijdens hun eerste levensweek (veelvuldige koude regenbuien) hebben slechts twee kuikens deze periode overleefd. Toen ze ongeveer twee maanden oud waren en de ouders ze begonnen op te jagen, heb ik ze naar een ander perk gebracht.  


Foto’s


Video's