Bezoek aan "het zwin" 26 juni 2016

Voor een bezoek aan het nieuwe “Zwin” werden de leden uit Vlaams-Brabant aangeschreven.  De respons was echter te klein om een georganiseerd groepstransport in te zetten, laat staan groepskortingen te krijgen voor dit transport en voor het bezoek aan het “Zwin” zelf.  Zat de slechte start van de zomer met al die regendagen er voor iets tussen ? Ondanks alles waren we uiteindelijk toch met een groep watervogelliefhebbers op de afspraak. En ja, het begon ook met serieuze buien in de ochtend maar tegen de middag brak de zon door en werd het zelfs warm. Geen laarzen maar stevige wandelschoenen volstonden.

 Het nieuwe “Zwin” is echt een mooi natuurpark. Vogels spotten(zoals kluten,scholeksters, verscheidene eenden- en ganzensoorten, blauwe reigers, zilvermeeuwen, lepelaars en ooievaars) was natuurlijk de boodschap maar op dit tijdstip van het jaar zijn al enkele soorten na de broed verhuisd naar andere oorden.

 Ook het “Zwin” heeft schikkingen moeten treffen (verbreden en uitbaggeren van waterpartijen) om te weerstaan aan de indringing van vossen op jacht.

1468486874506.jpg
Posted on January 13, 2019 .

Show/ ruilbeurs 11 oktober 2015

Zondag 11 oktober stond bij menige liefhebbers van eenden, fazanten, sierduiven etc. aangestipt voor de 5de editie van de natuurshow en ruilbeurs die de Aviornis-kern van Vlaams-Brabant, Avinobra, jaarlijks organiseert te Wolvertem-Meise.  En de weergoden waren hen dit jaar gunstig gezind want bij een stralende herfstzon mochten zij ruim 150 bezoekers verwelkomen en een 30-tal standhouders.

De feesteditie 2015 werd op zaterdagavond aangevat met een openingsreceptie. Avinobra-voorzitter Gilbert Goossens blikte terug op de heropstart van de kern Vlaams-Brabant 5 jaar geleden en de manier waarop een nieuwe bestuursploeg tot stand kwam met de steun van nationaal voorzitter Willy Tieleman. Gilbert had daarbij lovende woorden van dank voor zijn bestuursleden, de losse medewerkers, de sponsors, maar vooral ook voor het gemeentebestuur van Meise die jaarlijks hun accommodatie en materialen ter beschikking stellen voor de organisatie van de beurs. 

1446131403260.jpg

Als blijk van waardering voor de leden bracht Gilbert ook een speciale hulde aan René Verbist die aan de wieg stond van Avinobra en die voor al zijn inzet bedankt werd met een alcoholische attentie.

Op zondag gingen dan om 07:00 uur de poorten open voor de start van de ruilbeurs die dit jaar opnieuw kon rekenen op de interesse van verschillende standhouders waaronder terug een 7-tal nieuwe gezichten die voor de 1ste keer in Meise werden verwelkomd. En zoals gewoonlijk was het weer een gezellige drukte en konden bezoekers nuttige informatie en ervaringen uitwisselen met andere liefhebbers. Geïnteresseerden konden zich verdiepen in de wondere wereld van Aviornis door een kijkje te gaan nemen in de cinémahoek.  Een andere trekpleister, speciaal voor de feesteditie ingericht, was de grote centrale volière. Een aantal werkgroepen van Aviornis, waaronder de loopvogels, de kwetsbare eendensoorten en de vuurrug-, de kraag- en zilverfazanten, gingen in op de uitnodiging van Avinobra om tijdens de feesteditie hierin hun dieren te komen voorstellen, waarvoor dank.

En om het beursbezoek op een aangename manier af te sluiten kon men terecht in de zithoeken die langsheen de showkooien waren voorzien voor het nuttigen van een frisse pint.  En iedereen was het er achteraf over eens ...  het was een geslaagde beurs en voor herhaling vatbaar!

1518775506542.jpg
Posted on January 13, 2019 .

Ledenvergadering 9 mei 2014 - zaal Amadeus te Zemst

Op de agenda stond een voordracht over Tragopanen, meer bepaald over het lopende DNA onderzoek van soortzuivere dieren: de stand van zaken, overzicht van het succesvolle pilootproject en informatie over hoe men kan deelnemen.

Nadien werden door nationaal voorzitter Willy Tieleman de wijzigingen toegelicht bij het soortenbesluit a.d.h.v. een PP-presentatie van de wetgevingscommissie:

Cites: vogels van bijlage B inschrijven in register van binnenkomst en register van vertrek / hoe / wanneer / welke vogels

Na de spreekbeurten konden vragen gesteld worden en werd er uitgebreid van gedachten gewisseld.

Posted on January 13, 2019 .