Bezoek aan "het zwin" 26 juni 2016

Voor een bezoek aan het nieuwe “Zwin” werden de leden uit Vlaams-Brabant aangeschreven.  De respons was echter te klein om een georganiseerd groepstransport in te zetten, laat staan groepskortingen te krijgen voor dit transport en voor het bezoek aan het “Zwin” zelf.  Zat de slechte start van de zomer met al die regendagen er voor iets tussen ? Ondanks alles waren we uiteindelijk toch met een groep watervogelliefhebbers op de afspraak. En ja, het begon ook met serieuze buien in de ochtend maar tegen de middag brak de zon door en werd het zelfs warm. Geen laarzen maar stevige wandelschoenen volstonden.

 Het nieuwe “Zwin” is echt een mooi natuurpark. Vogels spotten(zoals kluten,scholeksters, verscheidene eenden- en ganzensoorten, blauwe reigers, zilvermeeuwen, lepelaars en ooievaars) was natuurlijk de boodschap maar op dit tijdstip van het jaar zijn al enkele soorten na de broed verhuisd naar andere oorden.

 Ook het “Zwin” heeft schikkingen moeten treffen (verbreden en uitbaggeren van waterpartijen) om te weerstaan aan de indringing van vossen op jacht.

1468486874506.jpg
Posted on January 13, 2019 .