Ledenvergadering 9 mei 2014 - zaal Amadeus te Zemst

Op de agenda stond een voordracht over Tragopanen, meer bepaald over het lopende DNA onderzoek van soortzuivere dieren: de stand van zaken, overzicht van het succesvolle pilootproject en informatie over hoe men kan deelnemen.

Nadien werden door nationaal voorzitter Willy Tieleman de wijzigingen toegelicht bij het soortenbesluit a.d.h.v. een PP-presentatie van de wetgevingscommissie:

Cites: vogels van bijlage B inschrijven in register van binnenkomst en register van vertrek / hoe / wanneer / welke vogels

Na de spreekbeurten konden vragen gesteld worden en werd er uitgebreid van gedachten gewisseld.

Posted on January 13, 2019 .