Wandeling met gids in de streek van Damme 25 Februari 2018

Zondag 25 februari trotseerden een vijfendertigtal leden , goed ingeduffeld, de schrale wintertemperaturen, om deel te nemen aan de frisse neuzen natuurwandeling van Aviornis West- Vlaanderen. Plaats van afspraak: het pittoreske stadje" Damme" met zijn gezellige eet en smulhuisjes.
Om twee uur was het verzamelen geblazen op het marktplein van Damme . Van hieruit vertrokken we, onder begeleiding van een zeer goede gids, richting oude stadswallen , gelegen achter de " schellemolen " .
De stadswallen zijn nu een uitzonderlijk natuurgebied waar er s' winters een gure noordenwind raast en de planten er dan verdord bijliggen . Men kan er een prachtig landschap bewonderen, een landschap met mooie bomenrijen en uitgestrekte weilanden. Het biedt er een veilig onderkomen aan plant en dier in een uniek , historisch kader. Het is een paradijs voor vele doortrekkende
en overwinterende watervogels.

We zien hier een moerasbos met unieke moerasplanten ,  rietkragen , ondiepe poelen en hooiland dat begraasd wordt door ezels en schapen. De oude grachten ontwikkelden zich geleidelijk tot
moerasbiotopen met specifieke planten zoals de moerasvarens en het blaasjeskruid. Het kruid opent zich ,vangt zo vlooien en sluit zich weer om deze geleidelijk te verteren.

Hier overwinteren elk jaar vele eenden , steltlopers , zang en rietvogels zoals de waterral, de dodaars en de kleine karekiet.. We hebben o.a. vele smienten , kuifeenden, pijlstaarten ,
wintertalingen , slobeenden , bergeenden en brandganzen kunnen spotten.

Met " Damme " word ook de link gelegd met de kleine riet en de kolganzen ,kortweg de " vries ganzen " genoemd.  Deze komen elk jaar opnieuw, na het broedseizoen overwinteren in onze polders. Omstreeks 16 u 30 zat de wandeling erop en werden we met z' n allen getrakteerd met een lekker streekbiertje. Er werd op een gezellige manier nog ruim een uurtje nagepraat.
Marjolein Capelle

Posted on January 14, 2019 .