Ruilbeurs 20 september 2015

Voor zover mij bekend brengt O-Vl. ook dit jaar andermaal het ‘ruilbeursseizoen’ van Aviornis Vlaanderen op gang. Bij het verschijnen van dit artikel zal het intussen wel duidelijk zijn of zij een graadmeter is geweest voor de beurzen die nog in de ‘pipeline’ zitten. Voor het eerst vond zij niet plaats in de inmiddels vertrouwde serres achter ’t Neerhof, maar in een ruime loods op hetzelfde terrein. Die nieuwe locatie was volgens enkele criticasters minder ruim, maar bood anderzijds ook de gelegenheid om aan kriskras opgestelde tafels gezellig met elkaar ervaringen uit te wisselen. Laat me even wagen aan een vergelijking met vorig jaar. Uitgesproken meer eendenkooien en dito watervogels; anderzijds enkele fazanten rennen minder en een terugloop van dat soort aangeboden vogels. Alles bij mekaar dus meer kooien en vooral bij de watervogels een groter aanbod,  maar opmerkelijk, minder vogels die van eigenaar wisselden. Het aantal bezoekers was grosso modo hetzelfde; zij het dat de samenstelling enigszins  hertekend was. Waar de vorige jaren heel wat Nederlanders de beurs bezochten, was hun aantal nu aanzienlijk teruggelopen. Frans en Duits waren frequent gehoorde talen en niet zomaar van liefhebbers van over onze taalgrens, maar van bezoekers diep uit Frankrijk en Duitsland. Dat onze Nederlandse buren minder in aantal zijn komen opdagen zou wel eens te maken kunnen hebben met de onzekerheid die bij hen ontstaan is door wijzigingen op regelgevend vlak. Sinds enige tijd bestaat aldaar namelijk nogal wat commotie over een invoering van een leewiekverbod, met alle consequenties van dien. Dat verklaart natuurlijk nog niet de terugloop van het aantal minder verkochte vogels. ‘Shoppen op het internet’, dat zou voor sommige liefhebbers de oorzaak zijn. Misschien wel een plausibele verklaring vermits heel wat vogelsoorten tegen zeer uiteenlopende prijzen via dit populair communicatiemiddel worden aangeboden. Wat er ook van zij, deze beurs was voor het eerst eens ‘anders dan anders’. Bijzonder positief is dat op deze beurs nog enkele inschrijvingen voor de jaarlijkse bustrip (dit jaar op 3 oktober) zijn genoteerd. Voor het eerst sinds vele jaren blijkt een ‘grote’ bus volledig volzet. Als dat geen perspectieven biedt…

Eugène De Witte

Posted on December 16, 2018 and filed under verslagen Oost-vlaanderen.