Eindejaarsdiner 5 december 2015

Op zaterdag 5 december 2015 rondde onze Kern zijn werkingsjaar traditiegetrouw af met een etentje. In ons tweemaandelijks tijdschrift wordt dit een eindejaarsdiner genoemd. Klinkt plechtiger, maar is uiteindelijk een aangenaam onderonsje tussen gelijkgezinden waarbij de geest wordt aangescherpt met uitwisseling van herinneringen en ervaringen uit het voorbije jaar. Vanzelfsprekend  in samenhang met een fijne maaltijd en overgoten met heerlijke drank. Misschien eens gepast om enkele van die herinneringen in vogelvlucht te overlopen. 2015 is een uitzonderlijk jaar geweest dat de stoutste verwachtingen op zijn minst heeft ingevuld, zoniet overtroffen. Op 15 februari wandelden wij met 32 deelnemers door de Kalkense meersen én doorstond Patrick Redant glansrijk zijn vuurproef als nieuwe voorzitter. Een ledenvergadering volgde op 24 april, weliswaar ‘slechts’ met een 20-tal geïnteresseerden. Een steeds weerkerende vaststelling dat onze leden niet te enthousiasmeren zijn voor een dergelijk initiatief. Zoals ook de vorige jaren was die belangstelling véél groter voor de ruilbeurs van 20 september. Nog meer kooien dan anders, meer internationale bezoekers en een huisvesting weliswaar op dezelfde locatie, maar in een comfortabelere ruimte. Onze busuitstap in de grensregio Nederland/België op 3 oktober was het summum; een ongeëvenaard succes ! 52 deelnemers, nog nooit meegemaakt de laatste decennia. En nu onze ‘eindejaarsdiner’ in precies hetzelfde restaurant waar onze voorzitter in het voorjaar na de wandeling zijn maidenspeech hield. Wie zich het verslag van die wandeling nog herinnert of het er nog eens op naleest zal de keuze voor hetzelfde restaurant volkomen begrijpen. Naar aanloop tot dit eindejaarsdiner nodige onze secretaris ons zelfverzekerd en vol enthousiasme via het klassiek geworden mailtje als volgt uit : Dit feestelijk gebeuren vindt plaats in restaurant “Dorp 49” – Kalkendorp 49 – 9270 Kalken Laarne op zaterdagavond 5 december. Onze deelnemers aan onze wandeling zullen zich nog wel dit restaurant herinneren; goede bediening, leuke sfeer en vooral de mogelijkheid om volledig los van andere genodigden te kunnen tafelen. Vanaf 19.30 uur kan je er aperitieven aansluitend wordt jullie volgend menu geserveerd…’ (einde citaat)  Oogde uitnodigend uiteraard, en terecht. Niet minder dan 41 ‘feestgangers’ waren ingegaan op deze uitnodiging. In een aparte ruimte kregen wij de gelegenheid om voor rekening van de Kern te aperitieven. Vervolgens een vriendelijke wenk om aan tafel te gaan aanzitten. Ook die zaal was uitsluitend voor ons voorbestemd. Dat creëerde vanzelfsprekend mogelijkheden; én die werden benut. In onderling overleg had het Bestuur vooraf foto’s ingezameld die gedurende onze busreis waren genomen. Vogels allerhande werden op een groot scherm geprojecteerd en konden naar hartenlust gedurende het tafelen bekeken worden. Het feestje duurde lang, eigenlijk heel lang, wat vaak staat voor geslaagd. In dit geval ging die statement volledig op : het feestje was geslaagd, net zoals trouwens de activiteiten over het ganse jaar 2015.

Eugène De Witte

Posted on January 10, 2019 .