Ruibeurs 17 september

Voor het bestuur van de Kern was het afwachten en halsreikend uitkijken naar inschrijvingen voor de ruilbeurs van zondag 17 september op een totaal nieuwe locatie !
De vaste stek in Doorslaar zou vanaf dit jaar geruild worden voor en onderdak vinden quasi 30 km daar vandaan in Evergem, in de Abdijdreef bij Etienne De Craene.
Etienne is zelf een gedreven kweker van allerlei watervogels en bovendien lid van onze vereniging.
Onbekend is onbemind. Een gezegde dat in dit geval helemaal niet werd bewaarheid.
Heel wat publiciteit was gemaakt en Etienne De Craene  had zich daarbij in zijn regio helemaal niet onbetuigd gelaten.
Uiteindelijk kon de inschrijvingsperiode afgesloten worden met 26 deelnemende liefhebbers van eenden, ganzen, fazanten, kwartels en duiven.
Als alles naar plan verliep zouden zij hun vogels onderbrengen in maar liefst 41 hokken, terwijl schragen met leggingen zouden voorzien worden voor de kooien met kleine hoenderachtigen en duiven.
Hiermee was de eerste stap in het onbekende gezet én geslaagd. Nu nog uitkijken naar zondag 17 september, de dag van de ruilbeurs zelf.
Die dag kondigde zich weliswaar fris maar droog aan. Wat echter niet direct impact had op de ruilbeurs daar de hokken lineair verspreid stonden over een vrij grote oppervlakte in een overdekt en volledig ommuurd gebouw en zoals naar goede gewoonte verliep het uitkorven rimpelloos.
Kijk- en kooplustigen konden hun auto kwijt op een speciaal vrijgemaakte weide en maakten in groot aantal hun entree.
Het werd weldra ‘sleuren’ met dozen jonge vogels naar een nieuwe bestemming toe…
Het was druk maar tezelfdertijd aangenaam vertoeven waarbij  dorstige en hongerige bezoekers ruimschoots aan hun trekken kwamen.
De toeziende veearts deed wat hem was gevraagd : plichtsbewuste grondige controle van hokken én dieren, gefinaliseerd door de goedkeurende afstempeling van de lijst met verkopende liefhebbers.
Niet alleen het organiserende kernbestuur, maar ook Etienne De Craene voelde zich er wel bij.

Een mooie start op een nieuwe locatie. Dat vraagt naar meer van dat !

Eugène De Witte

1506955146555.jpg
Posted on January 10, 2019 .