Verslagen

Werkjaar 2013

 

Voor onze kwekers lijkt het of we dit jaar hebben stilgezeten, niets is minder waar. Wij hebben 2 DNA ronde 3 en 4 afgewerkt en ronde 5 voorbereid. Ondertussenis de uitslag van ronde 5 gekend (een beetje vroeger dan verwacht).  Deze zullen we waarschijnlijk begin 2014 afwerken. Wat het beheer van onze populatie betreft hebben we nu alle bestuursleden voorzien van dieren, ook andere mensen hebben dieren ontvangen. Ons kweekbestand is stilaan aan het groeien, op deze manier komt ons vooropgesteld doel een beetje korter. Er is veel interesse uit de ons omringende landen, van Portugal tot Tsjetsjenië. Er zijn momenteel al koppels gevormd van nakweek. In 2013 is Paulo ook gestart met ZooEasy het beheerprogramma om onze populatie beter te beheren. Dit programma maakt koppel voorstellen in functie van de verwantschap. Momenteel gaan we alle medewerkers in kaart brengen.  We willen ons ledenbestand uitbreiden met succesvolle kwekers van tragopanen in binnen en buitenland. Het is ook mogelijk alle dieren die soort zuiver zijn te laten regulariseren, dit is slecht een eenmalige actie (info bij Paulo). Hieronder verstaan we soort zuivere dieren van 2011 en voor kwekers die het ringsysteem niet kenden (medewerkers uit andere verbonden AOB BOF) . We hebben alle voorgedane problemen besproken en een corrigerende actie opgesteld om ze zo te kunnen verhelpen en beter nog voorkomen in de toekomst.  Wat betreft de onzekere fase 6 van ons DNA onderzoek hebben we tot nu toe 16 deelnemende dieren.

We bekeken ook of het mogelijk was om Foto’s te publiceren zoal voor 5000.

We hebben uit onze 5 DNA rondes  66 zuivere cabots , 79 satyrs & 52 temmincks.
We hebben ook gezien dat er bij de cabot de meeste genetische diversiteit zit.

 

Werkjaar 2014

 

Voor onze kwekers lijkt het of we dit jaar niet zo veel hebben verwezenlijkt. Het was vooral ronde 6 die maar niet gevuld raakte, zodat we hem pas in augustus 2014 konden bezorgen aan de Biogenomics voor analyse. Begin oktober hadden we reeds ons eerste verslag met resultaten. Ronde 7is tot onze verbazing in een mum van tijd ingevuld geraakt. In het kader van vraag en aanbod hebben we enkele kwekers kunnen verder helpen. De dieren geboren uit goedgekeurde koppels inronde 6worden allemaal aanvaardt mits ze vergezeld worden van een correct ingevuld stamboombriefje. Deze werkwijze willen we toepassen omdat deze dieren niet meer kunnen geringd worden met TRring en zo verloren gaan voor het project. Dit wil zeggen: luik A blijft ten allen tijde bij de vogel,  hoeveel deze ook mag verwisselen van eigenaar en luik B word aan Paulo bezorgd met vermelding van het adres, geslacht en geboortedatum van denieuwe eigenaar. Wel en dit vragen we ook voor alle dieren verhandelt met TR ringen, steeds de verandering van huisvestingsplaatsmelden. We hebben de vraag ontvangen van Amerikaanse zoo’s om te kunnen meewerken, dit verheugde ons natuurlijk.

Een woordje uitleg bij de DNA analyse in de praktijk: Ludo verzamelt 48 stalen, waarom juist 48 stalen. Dit is de maximum te analyseren stalen in een keer. Als we daar van afwijken zal de deelnameprijs verdubbelen en dit is zeker niet de bedoeling. Als we dus het eerste staal ontvangen hebben en de laatste stalen laten op zich wachten…., dat is dus de reden waarom onze deelnemers zo laat hun uitslag kennen. Wat we zeker in onsachterhoofd moeten houden is het feit dat een universiteit die zulke onderzoeken doet en kan doen (knowhow) op ons niet kan bestaan en dat de hoofdopdrachtgevers en gerechtelijke onderzoeken voorrang hebben op ons. Er zijndestijds enkele universiteiten aangesproken met als gevolg dat er enkele gewoon ons hebben doorverwezen omdat ze niet over voldoendekennis beschikten om deze onderzoeken tot een goed eind te kunnen brengen.

Onze nakweekdieren hebben ook al jongen voortgebracht. We hebben voor dit jaar in deBenelux 43 TRC, 71 TRS & 79 TRT ringen verkocht, dit is een barometer voor het kweekjaar. Jammer genoeg hebben heel wat liefhebbers met gekeurde kweekkoppels geen gebruik gemaakt van Tr ringen voor hun nakweek. Deze vogels zijn onherroepelijk verloren voor het project, aangezien de eigenaar niet kan aantonen dat zijn dier soortzuiver is.

Onze werkgroep heeft op de show in Meise een koppel temmincks tentoongesteld, we zijn ook van zin een stand te zetten op “beestjes en baasjes” (Pasen) in Gent. Daar kunnen we geen kweekdieren plaatsen maar dit probleemzal opgelost worden. Op de show van de korhaan zullen we ook aanwezig zijn. Met alle geteste dieren hebben we nu 74 zuivere cabots , 92 satyrs & 63 temmincks.
We hebben ook gezien dat er bij de cabot de meeste genetische diversiteit zit.

 

Werkjaar 2015

 

Het afgelopen jaar zat weer vol activiteiten om enerzijds onze inzichten te verbeteren en de populatie soort zuivere dieren te versterken. DNA ronde 7 was op een mum van tijd volzet en is dan eind 2014 begin 2015 ingediend bij Biogenomics, de resultaten zijn besproken in mei en daarna medegedeeld. De resultaten waren zoals de tot dan toe gekende statistieken van vorige onderzochte stalen. Met name de satyr had weer een score van bijna 35% niet zuivere dieren, de temminck had 1 niet zuivere en bij de cabot waren er 3 onzuivere dieren op 16 wat veel is voor deze populatie.  

Nu is het wachten op de  resultaten vanronde 8 met 56 stalen. Voor ronde 9 zijn er op dit ogenblik (begin december) 23 plaatsen voor deelnemende stalen aangevraagd.                                                                         

Onze nakweekdieren hebben ook al jongen voortgebracht. We hebben voor dit jaar 14 TRC (cabot), 69 TRS (satyr) & 96 TRT (temminck) ringen mogen leveren, dit is een niet al te best resultaat voor de satyr & de cabot in vergelijk met vorig jaar. Jammer genoeg hebben we nog altijd een deel liefhebbers met gekeurde kweekkoppels niet over de streep gekregen om mee te werken. De jongen van deze vogels zijn onherroepelijk verloren voor het project, aangezien de eigenaar of nieuwe eigenaar niet kan aantonen dat zijn koppel soortzuiver is.

Het georganiseerde vraag en aanbod door de focusgroep heeft 31 satyren & 13 temmincken geplaatst
                                      Satyr: respectievelijk 16 hanen en 15 hennen
                                      Temminck: respectievelijk 7 hanen & 8 hennen.
                                      Uit het buitenland is er voor zover ik weet geen versterking gekomen.

Activiteiten focusgroep: 12 – 13 & 14 maart studiedagen in het museum van Tring Groot Britannië.
                                       Op de vergadering in West-Vlaanderen in maart heeft Paulo een voordracht                                         
                                       gegeven.
                                       Op zaterdag 29 augustus heeft Paulo onze werkgroep voorgesteld met de        
                                       bijhorende voordracht aan APWS (American Pheasant and Waterfowl Society).
                                       De mensen van APWS hebben tijdens hun verblijf hier een heel parcours afgelegd                             
                                       en dit dankzij de goede organisatie van Willy & Eugène De Witte.
                                       De Laatste vergadering dit jaar ging door op 18.12.2015.