Tragopanenvoeding

Over voeding is er weinig lectuur te vinden. We weten wel dat een tragopaan in het wild met een zeer schraal rantsoen kan overleven. Bij de liefhebbers is het wel duidelijk dat een tragopaan we meer eisen stelt aan zijn voeding dan kippen. Wat voeding betreft zijn tragopanen vergelijkbaar met de andere fazantachtigen. Een korrel op maat van onze dieren bestaat er niet dus kan men stellen dat een fazantenkorrelmet een laag eiwitgehalte als basis kan volstaan. Deze basis kan men aanvullen met granen, groenvoer, speciale duivenkorrel en fruitkorrel. Met graan moet men opletten omdat de dieren van graan vlug gaan vervetten,  vooral tarwe, gerst en haver. Granen kunnen slechts in mindere mate verstrekt worden. Tegen maïs kunnen ze beter maar het mag slechts in kleine hoeveelheden gevoederd worden. Er zit te veel zetmeel in. Als groenvoer kan je alles verstrekken zolang het niet over al te giftige planten en fruit gaat, gras met een breed blad is het favoriete groenvoer, vooral van de satyr. Duiven korrel kan je gebruiken. Succes corn, herba corn en T16 zijn voorbeelden van fruitkorrels.

In de winter moeten we erop toekijken dat de dieren niet vervetten. Als de dieren te vet zitten dan kan er wel iets mis lopen tijdens de kweek (vette dieren bevruchten slecht en legnood kan ook een mogelijkheid door vervetting zijn.

Voor het opkweken van kuikens kan je de eerste week opfokkorrel gebruiken met een verhoogd eiwitgehalte. Vanaf de 2e week kan je kleine stukjes groenvoer bijgeven. De 3e week is het aan te raden om het eiwitgehalte in de voeding te beperken. Een te snel groeiend kuiken kan leiden tot vervorming van de tenen en poten. Het is namelijk zo, als de kuikens te snel groeien trekken de spieren de tenen scheef of zelfs de benen uit de gewrichten en dit komt omdat de spieren de groeisnelheid niet kunnen bijhouden.

Wat nuttig is om te weten is dat een tragopaan niet altijd evenveel eet, er zijn momenten dat ze bijna niets eten en momenten dat je de eet bakken zienderogen kan zien dalen. Het is best mogelijk als je van eten verandert (een merk dat verdwijnt van de markt) dat de tragopanen het niet lusten en ook niet willen eten. Met het vorige in het achterhoofd is het van het grootste belang dat je ze goed opvolgt of ze de nieuwe korrel wel eten, als ze er niet van eten zonder dat je dit merkt zie je soms een dier dik zitten en je hebt niet het minste vermoeden wat de oorzaak kan zijn. Het dik zitten zie je meestal pas 2 a 3 weken later. De oorzaak is simpel, ze lusten de nieuwe korrel niet.