Dierenwelzijn

Het is niet meer als logisch dat wie vogels gaat houden dit in de optimale omstandigheden gaat doen. We durven hierbij stellen dat onze vogels beter gehouden worden dan de wet voorschrijft. Immers de betrokkenheid tot onze vogels is meer dan een verplichting.

De volledige wettekst kan je zelf gaan lezen als je wil. Let hierbij wel op dat bepaalde artikels slechts gelden na verdere besluiten hierover en dat voor sommige er uitzonderingen bestaan. Heel wat als je alles tot in detail wil volgen.

We willen hierbij de aandacht vestigen op enkele artikels in de wet die specifiek voor onze groepering van belang zijn. o.a. de uitzonderingen op 17 bis en 18 ivm het leewieken.
Op 4/7/2001 verscheen in het staatsblad het volgende:

Leewieken mag gebeuren in de gevallen waar de mogelijkheid tot vliegen moet worden ingeperkt om ernstiger lijden te voorkomen.
Bij siervogels en pluimvee die gewoonlijk in niet afgesloten ruimten gehouden worden, om het ontsnappingsrisico te beperken.


U kan dit ook terug vinden in de deze bijlage, onder de Franstalige bijlage letter F bij het nummer 4.

De manier hoe en de termijn wanneer kan je verder zelf lezen in de volledige tekst van dit Koninklijk Besluit.

Binnen afzienbare tijd voorziet deze wet ook de mogelijkheid tot het invoeren van positief lijsten voor vogels. Hierdoor zou men enkel nog de vogels mogen houden die op dergelijke lijst voorkomen.

Dit is reeds in voege voor zoogdieren. Samen met andere verenigingen heeft Aviornis, onder de Nationale Raad voor Dierenliefhebbers, een rechtszaak lopen tegen het principe van de positief lijst.

Ook vanuit de Europese Commissie ontving de Belgisch Staat reeds een aanmaning wegens ingebrekestelling t.o.v. communautair recht in EU.