Woordenboek

 

A

B

C

Cites: de Conventie inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier-en plantensoorten is een internationale overeenkomst tussen regeringen. Het doel is om ervoor te zorgen dat de internationale handel in wilde dieren en planten hun overleven niet bedreigt.

Cloaca: de gecombineerde darm- en urineuitgang, als eileg

D

Duiver: mannelijke duif

Doffer: mannelijke duif

E

F

G

Gekortwiekt: is het afknippen van een gedeelte van de slagpennen van één van de vleugels, zodat de vogel tijdelijk niet meer kan vliegen

Geleewikt: is het definitief amputeren van het laatste deel van de vleugel

Genus: een groepering van een of meer biologische soorten

Gent: mannelijke gans

H

I

J

K

L

Loterdop: onbevrucht ei

O

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

Woerd: mannelijke eend

Q

Y

Z


naam *
naam