Anser cygnoides

Nederlands: Zwaangans

Engels: Swan Goose

Frans: Oie cygnoïde

Duits: Schwanengans

Spaans: Ansar Cisnal

Italiaans: Oca cigno


Taxonomische status

Soort status: Kwetsbaar en dalend

Ondersoorten:  neen

TSN: 175032


Verspreidingsgebied en ondersoorten

De zwaangans heeft de belangrijkste broedgebieden in het grensgebied tussen Rusland, Mongolië en het vasteland van China.

Belangrijke overwinteringgebieden liggen langs de kust van Jiangsu en rond de meren van Poyang Hu en Dongting Hu in de Yangtze bassin, China


Beschrijving

Bovendelen en flanken grijsbruin met lichter dwarsbandjes welke gevormd worden door crème randen aan de veren. Onderdelen meer uniform lichter bruin. De snavel is zwart en ongewoon lang. Aan de basis bevind zich een smal wit bandje dat soms nauwelijks zichtbaar is. De kruin en de achterhals zijn kastanjebruin, de rest van de kop, de voor- en de zijkant van de hals zijn licht geelachtig. Het vrouwtje is kleiner, heeft een kortere hals en een minder zware snavel. De vrij lange poten zijn, evenals de voeten, helder oranje. Onvolwassen vogels zijn wat lichter en hebben geen wit aan de snavelbasis.


Biotoop en voedsel

Zij komen vooral voor in moerasgebieden, steppe en bossteppe gebieden met inbegrip van rivierdelta’s, rivierdalen met weiden, de grenzen van brak en zoet water, in berggebieden langs smalle snelstromende rivieren. In de winter aan de oevers van de laaglanden,op rijstvelden en wadden. Als voedsel doen zijn zich tegoed aan waterplanten en hun wortelstokken. In mindere mate grazen ze. In beschermd milieu grazen ze en staan ervoor bekend van het maken van gaten in oevers en grond.


Gedrag

Het nest word dicht bij meren of rivieren, in moerassen of op grasland op de steppe gebouwd. Niet agressief, behalve tijdens het broedseizoen. De Gent houd dan de wacht bij het nest. De verzorging van het kroost gebeurt door beide ouders. Bij gevaar houden de kuikens zich dood, trachten zich te verbergen of duiken in het water. Vormt in het wild groepen met meerdere jongen om hun kroost gezamenlijk te verdedigen.


Statuut

Deze soort is verlaagd naar kwetsbaar, omwille van het slechte broedsucces in de afgelopen jaren als gevolg van droogte, en een aanzienlijke druk door het verlies van habitats, met name als gevolg van ontwikkeling van de landbouw, en niet-duurzame jacht. Uitgebreid onderzoek in de overwinteringsgebieden heeft de omvang ervan niet kunnen bepalen


Bijzonderheden

Orde: Anseriformes

Familie: Anatidae

Genus: Anser

Status in de natuur: Kwetsbaar

Soort: Gans

GENT

Eclipskleed: neen

Lengte: 81 - 94 cm

Gewicht: 3,5 kg

Snavellengte: 87 - 96 mm

Geslachtsrijp: 3 jaar

GANS

Lengte: 81 - 94 cm

Gewicht: 3,1 kg

Snavellengte: 75 - 85 mm

Geslachtsrijp: 3 jaar

Legperiode: maart - April

Broedgewoonte: Grondbroeder - open nestbak

Ei

Afm. bxh (mm x mm): 93,8 x 66,4

Kleur: Licht créme

Textuur: Glad

Aantal/nest: 6 - 10

Broedduur28 - 30 dagen

nalegsel:Mogelijk

Vliegvlug: 60 - 80 dagen

Klimaat: Winterhard - trekvogel

Ringmaat: 20 mm

Cites vogel: Neen

Europese vogel: Neen


Kweekverslag


Foto’s


Video's