Boekendienst

Het boek “Watervogels houden .. ’t is een hobby”  kan ook verkregen worden bij de regionale kernen”.

Hier kan je je gewenste boek bestellen door op de foto te klikken
In de prijs zijn de verzendkosten voor België inbegrepen. Andere landen op aanvraag.

 


Threatened birds of the world

Een schokkende 1.186 vogelsoorten riskeren uitsterven in de komende 100 jaar. Erger nog, 182 daarvan zijn ernstig bedreigd - wat betekent dat ze in slechts 10 jaar uitgestorven kunnen zijn.
Welke vogels worden bedreigd? Hoe zien ze eruit? Waar zijn ze gevonden? Waarom zijn ze bedreigd? Wat moet er gebeuren? Dreigende Birds of the World biedt u al deze informatie en nog veel meer ...
Het goede nieuws is dat er vele mogelijkhedenzijn om deze soorten te helpen. Bedreigde Birds of the World benadrukt deze, het verstrekken van volledige informatie over elke soort. De uitdaging voor ons allemaal nu zal zijn om deze feiten en cijfers te gebruiken om ervoor te zorgen dat de actie plaatsvindt voordat het te laat is.
Volledig in kleur, met technische informatie wordt verstrekt in een sterk visueel en begrijpelijk formaat met behulp van honderden illustraties, kaarten, grafieken en diagrammen. Een gedetailleerde soort rekening is voorzien voor elk van de 1.186 wereldwijd bedreigde vogelsoorten. Informatie is ook voorzien op een verdere 727 soorten ingedeeld als Near Thretened.
Een inleidend hoofdstuk geeft informatie over het uitsterven crisis, het gebruik van vogels als indicator van biodiversiteit en het behoud van ecosystemen. Analyses laten zien waar bedreigde vogels voorkomen, gebieden met de hoogste cijfers, de belangrijkste leefgebieden, belangrijke kwesties aan te pakken en het behoud actiedoelen. Geïllustreerd met cirkeldiagrammen, histogrammen en voorbeelden, deze informatie is makkelijk te assimileren, te begrijpen en te gebruiken.

Prijs: €  75


6 DVD's over Aviornisdieren.

Onze eenden

Auteur : Marc Plomp
Met 34 soorten geeft deze DVD een heel compleet overzicht van alle eenden en zaagbekken. Tevens is deze film voorzien van een prachtige introductie over de eendenkooien en het bijbehorende ambachtelijke kooibedrijf.
De zeer fraaie beelden zijn voorzien van uitstekend  Nederlands gesproken commentaar over de herkenning en het voorkomen van de  soorten: 

Speelduur : 85 minuten

Prijs: € 24,95


Onze Meeuwen en sterns

Auteur: Marc Plomp
Onze Meeuwen en Sterns zijn misschien niet de meest tot de verbeelding sprekende vogels van Nederland. Maar meeuwen en sterns zijn wel heel kenmerkend voor onze kust en er zijn meer soorten dan u denkt. De film gaat uitgebreid in op deze vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden soorten.
Met 18 soorten meeuwen en 10 soorten sterns is dit overzicht op dvd één van de meest complete overzichten die er verkrijgbaar zijn. Vrijwel alle in Europa voorkomende meeuwen en sterns passeren in bijna 2 uur de revue. Deze uitgave is voorzien van prachtige beelden met veel close ups en duidelijk Nederlands ingesproken commentaar. Per soort wordt er veel aandacht besteed aan de herkenning van de verschillende Meeuwen en Sterns. Daarnaast wordt er ingegaan op het voorkomen in Nederland en wordt er verteld over bijzonderheden rondom de soort. 

Speelduur 117 minuten

Prijs: € 24,95


Herken onze steltlopers

auteur: Marc Plomp
Met 64 soorten Steltlopers geeft deze dvd het meest complete overzicht van West-Europa. Al deze Steltlopers zijn in Nederland of België gezien. De zeer fraaie beelden zijn voorzien van uitstekend Nederlands gesproken commentaar over hoe de vogels herkend kunnen worden en waar ze voorkomen. 

Speelduur 105 minuten

Prijs: € 24,95


Onze zwanen en wilde ganzen

Auteur: Marc Plomp
Ooit geweten dat er in Nederland 4 soorten zwanen en 17 soorten Ganzen voorkomen? Op deze film staan ze allemaal. De film gaat uitgebreid in op deze voor Nederland kenmerkende vogelsoorten. Met honderd-duizenden brengen ze in Nederland de winter door, maar kent u ze allemaal? Deze film helpt u in ruim 70 minuten langs alle voorkomende soorten.
Voorzien van prachtige beelden met veel close ups en duidelijk Nederlands ingesproken commentaar wordt u prima geholpen alle Zwanen en Ganzen te herkennen. Per soort wordt er veel aandacht besteed aan de herkenning van de verschillende soorten. Daarnaast wordt er ingegaan op het voorkomen in Nederland en wordt er verteld over bijzonderheden rondom de soort. Het is bijna niet voor te stellen dat de meeste beelden die op deze film te zien zijn in Nederland gemaakt zijn. Dit betekend dat u dit buiten ook allemaal kan zien. Deze film zal u daarbij goed op weg helpen

 

Speelduur: 80 min.

Prijs: € 24,95


Onze weidevogels

Auter: Marc Plomp
Met 19 soorten weidevogels geeft deze DVD een compleet overzicht van deze speciale groep vogels. Naast de "echte" weidevogels treft u ook enkele andere soorten aan die nauw verbonden zijn aan het weidegebied. Zo maakt u ook kennis met enkele soorten eenden, kwikstaarten en zwaluwen die bijna uitsluitend in het weidegebied voorkomen. 

Speelduur : 70 minuten

Prijs: € 24,95