E.J.F.G.

Wat is EJFG?

Aviornis en WPA willen als vereniging van vogelliefhebbers een respectabele partner zijn in het landschap van: wetenschappelijk onderzoek, educatieve dierenparken, natuurtoerisme, natuurbescherming en bewaking van de biodiversiteit.
Het bestuur is van mening dat focusgroepen met specifieke soort-interesses, een belangrijk middel kunnen zijn om een hobby, die een lange traditie heeft, een meer actuele en acceptabele betekenis te geven. 

Vb. Het kan immers niet ontkend worden, dat onze liefhebberij ook minder lovenswaardige facetten heeft: rariteitenkabinetten die de internationale dierenhandel gangmaken, terwijl de liefde voor dieren vaak parallel loopt met hun handelswaarde. 

Een goed functionerende focusgroep kan enerzijds de liefhebberij optillen op praktisch en intellectueel vlak en anderzijds een belangrijke rol spelen in de globalisering van de hobby. 

Vb. Voor wetenschappelijk onderzoek kunnen liefhebbers dieren ter beschikking stellen.  Door samen te werken met educatieve dierenparken, kunnen liefhebbers het genetisch bestand in belangrijke mate vergroten, zodat deze minder op wildvang zijn aangewezen om hun bestand op peil te houden.  Door geënsceneerde observatie, kan de specifieke kennis over dieren vergroot worden, wat nodig is in de verkleinende natuurlijke habitat van de dieren.......

              Wat doet EJFG

- Een focusgroep heeft een specifieke organisatie en taakverdeling nodig, die zal verschillen van de traditionele vereniging en afgestemd is op: de kennis, de ervaring en de inzet van haar leden.  Maar in de praktijk zal de zaak draaiend moeten gehouden worden door enkelen die regelmatig overleg willen en kunnen hebben. 

- Een focusgroep staat in principe open voor alle leden van de betrokken verenigingen maar is toch eigenlijk iets voor “gebetenen”.  Zij willen meer weten over de betreffende dieren en zijn bovendien bereid die kennis met anderen te delen.  Een lid van een focusgroep (werkgroep) is   liefhebber die meer wil dan zijn eigen verzameling vergroten en/of promoten. 

- Een focusgroep heeft tevens een voorbeeldfunctie en is een betrouwbaar keurmerk voor de kwaliteit van de dieren.  Vanzelfsprekend wordt deze zelfde attitude ook van al haar leden verwacht.