Watervogels

Focusgroep

Kwetsbare Watervogels

Doel van de FOCUSGROEP

 

·         Houden en beheren van een goede populatie kwetsbare watervogels in beschermd milieu.

·         Databank opstarten en onderhouden aangaande deze populatie.

·         Voor het in stand houden van de populatie moeten voldoende dieren onder controle van de focusgroep blijven.

·         Ringen moeten het teken blijven van een betrouwbare vogel.

·         In het belang van het project is het noodzakelijk om alle onregelmatigheden uit te sluiten.

 ·         Het inventariseren van wat er zich bevindt in ex-situ

·         Een standaard opstellen met materiaal uit de landen van oorsprong (balgenstudie).

·         Een gericht fokprogramma met stamboekbeheer.

 

 Hoe concreet?

 • ·         De medewerkers van het onderzoek worden gevraagd om mee te werken aan dit project.
 • ·         Elke vogel van het project is voorzien van een voetring met stamnummer van de kweker.
 • ·         Onverwante koppels samenstellen is belangrijk om een gezonde, sterke populatie te bekomen.
 • ·         Alle dieren die goed zijn bevonden kunnen we opnemen in het stamboek.
 • ·        Ook de nafok van deze dieren moeten een ring dragen met stamnummer.·         
 •          Alle verplaatsingen en verlies van dieren (jong of oud) t.g.v. ruil, verkoop of sterfte worden aan de focusgroep meegedeeld om de             stamboek up to date te houden
 • ·        De deelnemers verklaren zich bereid om correcte gegevens i.v.m. de kweek aan de beheerders mee te delen via de inventarislijst.

 

Wat betreft uw gegevens? 

Zoals bij al onze focusgroepen is de regel dat uw gegevens geheim blijven en niet gedeeld worden met derden.

 • Wij hebben uw adres, telefoonnr., emailadres nodig om contact met u op te nemen voor verdere informatie, het vertrouwelijk opsturen van inventarisresultaten zonder namen, enz.…
 • De ringnummers hebben we nodig voor het beheer van het stamboek en gaan nooit bekend gemaakt worden.
 • Wanneer iemand contact wil met u, zal de vragende persoon een mail sturen naar de focusgroep.
 • De focusgroep stuurt de mail naar u met de vraag om binnen de week te reageren.
 • Volledig vrijblijvend kan u beslissen of u reageert of liever niet.
 • De focusgroep geeft nooit persoonlijke gegevens vrij.

Het verhaal rond de Focusgroep Kwetsbare Watervogels

 Door omstandigheden hebben enkele bestuursleden van de werkgroep watervogels ontslag genomen. Door het besef dat het een dringende noodzaak was deze dieren in avicultuur te behouden is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de werkgroep om te vormen naar  “FOCUSGROEP KWETSBARE WATERVOGELS”, met een nieuw bestuur.

Hoe komt het dat bepaalde soorten bijna niet meer te vinden zijn?

Vroeger waren dit de eerste dieren waarmee men ervaring opdeed, de gepaste voeding geven, er mee kweken.

Men begint met één soort en na enige tijd komen er andere soorten bij. Men wil nieuwe uitdagingen aangaan door moeilijker soorten te gaan houden en trachten er mee te kweken…

Na een tijd blijkt de beschikbare tuinruimte goed vol te zitten.  Niettemin wil men toch nog deze of die soort erbij. Bijgevolg moet één van de vroegere soorten plaats maken. Zonder er bij stil te staan verandert men de samenstelling van het bestand en heeft men een andere collectie. Hierdoor worden er bepaalde soorten praktisch niet meer gehouden.

Vaak hebben een aantal liefhebbers tegelijk, onbewust, ervoor gekozen om die soort(en) niet meer te houden. Wij hebben er dus zelf een zeldzaamheid van gemaakt, zo erg zelfs dat deze soorten volledig dreigen te verdwijnen uit onze collecties.

Stel je eens voor dat een bepaalde soort er plots niet meer is, een eend waarmee je vroeger zo goed kweekte.

Belangrijk om weten: WEG is en blijft WEG. Door het verbod van import is er geen terugweg mogelijk.

Sommige liefhebbers hebben echt hun best gedaan om de teloorgang van een bepaalde soort te voorkomen. Zodra ze vaststelden dat een soort schaars begon te worden, gingen ze tot actie over en probeerden ze her en der enkele vogels te bemachtigen om er kweekparen mee samen te stellen. Zo kon meestal voorkomen worden dat die bepaalde soort volledig verdween uit onze collecties.

Het gestructureerd plan dat door de eerste en volgende werkgroep werd opgezet, maar nooit is uitgewerkt,  gaat nu op een andere manier aangepakt worden.

Naar analogie van het project focusgroep tragopanen dat reeds wereldwijd succes kent, gaan we hier op dezelfde manier te werk.

 Het doel van de werkgroep is eigenlijk vrij simpel.

Wij zoeken enkele liefhebbers die naast hun bestaande collectie, een extra soort willen houden.

Wij gaan ervan uit dat een achttal liefhebbers per soort volstaat om later, indien nodig, een echte populatie te kunnen opbouwen.

Er wordt voorgesteld om met de kwetsbare watervogelsoort natuurbroed toe te passen. Zo kost het de liefhebbers niet veel meer dan wat extra voer en een nestgelegenheid. De liefhebbers hoeven zich dus niet bezig te houden met broedmachines, opfok en dies meer en ze dienen ook geen groot aantal jongen van die soort(en) te kweken. Mocht het echter ooit zo ver komen dat de betreffende soort zeldzaam wordt, (zoals er al enkele zijn: wenkbrauweend, mellereend, enz…) dan is ze nog altijd  bij die liefhebbers aanwezig en kunnen zij er wat extra mee gaan kweken. Hiervoor starten wij dan een project op dat wordt opgevolgd m.b.t. o.a. raszuiverheid, onverwant, enz…  Die jongen kunnen geplaatst worden bij andere liefhebbers, zodat de populatie terug op minimum acht liefhebbers is verdeeld.

Een balgenstudie zal van elke soort gebeuren om duidelijk de verschillen te kunnen herkennen.

Jaarlijks zal een kwetsbare watervogeldag georganiseerd worden waarop men dieren zal kunnen uitwisselen onder elkaar.

Wie meer informatie wenst of wil deelnemen kan de lijst opvragen bij :

 Peter Desmet, pdesmet33@hotmail.com  of op  het secretariaat aviornis@live.be 

Deelnemen is volkomen gratis.

Een regelmatige update zal er zijn op onze website.