Toerako's zijn fascinerende vogels. Hun kleurenpracht en sierlijke verschijning zijn een lust voor het oog. Het gedrag is speels en nieuwsgierig. Kortom, een prachtige vogelsoort. De ornithologie heeft nooit goed raad geweten met deze alleen in Afrika voorkomende vogelsoort. Ze is ingedeeld bij de koekoeken maar van de koekoek zoals wij die kennen hebben ze weinig weg. De veren met hun mooie kleuren vormen een verhaal apart. Het zijn geen afgeleide kleuren maar 'echte' kleuren die alleen bij de toerako voorkomen.

In 1993 werd in het Cotswold Wild Life Park in Burfold (Engeland) een video van het leven van toerako's in het wild getoond. In 1997 werd door enkele enthousiaste toerako liefhebbers een afdeling opgericht van de Engelse moedervereniging voor de Benelux.

De voorgaande jaren is door de International Touraco Society “afdeling Benelux” veel werk verzet. Voor de leden verschenen elk jaar 2 nieuwsbrieven. Ook vind elk jaar een toerakodag plaats. Op zo'n dag werden lezingen over toerako's door specialisten gehouden. Er is wordt een bestand bijgehouden van de bij de leden aanwezige toerako soorten. Van zeldzaam en bedreigde soorten werd een stamboek bijgehouden. Met name omdat toegang tot een Engelse vereniging nogal wat afstand-en communicatieproblemen opriep, is in 2003 besloten aansluiting te zoeken bij Aviornis.

Voor toerako liefhebbers is zeker goed om te weten wat de activiteiten van de werkgroep zijn. Van het gedrag en de leefwijze van de toerako is weinig bekend. Zijn het alleen maar fruiteters maar hebben ze ook dierlijk voedsel nodig? Zijn bladeren een wezenlijk onderdeel van het menu en zo ja, welk bladgroen prefereren zij? Zijn het buiten de broedtijd solitaire levende vogels? Hoe is de vaker voorkomende agressiviteit te verklaren? Kunnen deze vogels gehouden worden op alleen een menu van korrelvoeding? Kunnen er met het teruglopen van de import voldoende on-verwante stammen worden opgezet? Allemaal vragen waar een werkgroep bij uitstek geschikt voor is. Zeker om over deze vogels meer te weten te komen.

Toerako's zijn niet moeilijk te houden. Wil men meer van deze vogels, kweken (en wie wil dit niet!), Dan komt men toch wat onverwachte dingen tegen. De nieuwe werkgroep zal u mogelijk informeren over het wel en wee van het houden van toerako's. Vooral de laatste jaren is er veel kennis over het houden van toerako's, over de kweek en het voedsel. Ook de resultaten met hand opfok zijn sterk verbeterd.