Vuurrugfazanten

Het werd dringend tijd om een werkgroep van de vuurrugfazant in het leven te roepen aangezien er bitter weinig nog in avicultuur gehouden worden.

Onze doelstelling is om alle gehouden vuurruggen te inventariseren en trachten goede zuivere broedstellen samen te stellen.

Hiervoor is deze werkgroep in het leven geroepen in samenwerking met WPA-Benelux.

In de eerste fase zullen wij in het museum een grondige balgenstudie gaan uitvoeren met beeldmateriaal om zodanig de oorspronkelijke dieren te kunnen bestuderen hoe ze vroeger in het wild voorkwamen.

Vervolgens, als het mogelijk is, een visuele keuring te doen van de beschikbare dieren in onze collecties.

De tweede fase zal een DNA studie worden om verdere gegevens te verzamelen die zouden kunnen leiden naar raszuiverheid en eventuele verschillende bloedlijnen.

Hiermee kan een studbook opgesteld worden  om zo de populatie in avicultuur in stand te houden.

Dit kunnen wij niet alleen, hierbij hebben wij uw hulp nodig.

daarom vragen wij ; heeft u vuurruggen in uw bezit? en welke?

Dit kan u hier  invullen en naar ons verzenden.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden nooit doorgegeven aan derden of gepubliceerd op de website of  in het tijdschrift.