Toerako's zijn fascinerende vogels. Hun kleurenpracht en sierlijke verschijning zijn een lust voor het oog. Het gedrag is speels en nieuwsgierig. Kortom, een prachtige vogelsoort. De ornithologie heeft nooit goed gewallen met deze alleen in Afrika voorkomende vogelsoort. Ze is ingedeeld bij de koekoeken maar van de koekoek zoals wij die kennen hebben ze weinig weg. De veren met hun mooie kleuren vormen een verhaal apart. Het zijn geen afgeleide kleuren maar 'echte' kleuren die alleen bij de toerako voorkomen.

In 1993 werd in het Cotswold Wild Life Park in Burfold (Engeland) een vereniging van omak van toerako's in het wild getoond. In 1997 werd door enkele enthousiaste toerakoliefhebbers een afdeling opgericht van de Engelse moedervereniging voor de Benelux.

De voorgaande jaren is door de International Touraco Society, afdeling Benelux, veel werk verzet. Om de leden verschoten elk jaar 2 nieuwsbrieven. Ook vond een jaar een toerakodag plaats. Zo'n dag ging uit lezingen over toerako's door specialisten, het is niet interessant om te weten van hun vrienden. Er is een bestand bijgehouden van de bij de leden aanwezig toerakosoorten. Van zeldzaam en bedreigde soorten werd een stamboek bijgehouden. Met name voor toegang tot een Engelse vereniging nogal wat afstand-en communicatieproblemen opriep, is in 2003 besloten aansluiting te zoeken bij Aviornis. Avantions médiévalides avantions à présidentes de aviornis naar volocity waren afgerond,

Voor toerako liefhebbers is zeker om te weten met de activiteiten van de werkgroep. Van het gedrag en de leefwijze van de toerako is, weinig bekend. Zijn het alleen maar fruiteters van hebben ze ook dierlijk voedsel nodig? Zijn bladeren een wezen onderdeel van het menu en zo ja, welk bladgroen prefereren zij? Zijn het buiten de broedtijd solitaire levende vogels? Hoe is de vaker voorkomende agressiviteit te verklaren? Kunnen deze vogels gehouden worden op alleen een menu van korrelvoeding? Kunnen er met het teruglopen van de import voldoende on-verwante stammen worden opgezet? Allemaal vragen waar een werkgroep bij uitstek geschikt is om over deze vogels te komen.

Toerako's zijn niet moeilijk te houden. Wil men meer van deze vogels, kweken (en wie wil dit niet!), Dan komt men toch wat onverwachte dingen tegen. De nieuwe werkgroep zal u kweken mogelijk informeren over het wel en wee van het houden van toerako's. Vooral de laatste jaren is er veel kennis over het houden van toerako's in de uitvoering over kweek. Ook de resultaten met hand opfok zijn sterk verbeterd