Welkom bij de werkgroep kwetsbare watervogels

Wij gaan ons specifiek richten op de kwetsbare soorten eenden, ganzen en zwanen, hetgeen in het verleden weinig of niet aan bod kwam.

Wij gaan onze tijd spenderen aan onze hobby, dit wil zeggen het verzorgen en kweken van onze dieren, liefhebbers bijstaan met raad en daad en, zeer belangrijk, de kwetsbaarheid van onze dieren in avicultuur in het oog houden en indien nodig ingrijpen. In 2008, waarvan nog steeds het "overzicht tellijst" op de site staat, was er de werkgroep" "kwetsbare eendensoorten". Die werd opgenomen in de vorige werkgroep watervogels maar tot op heden is daar spijtig genoeg niet veel mee gebeurd. Wij gaan daar nu serieus werk van maken en niet alleen de bedreigde eenden maar ook de ganzen en zwanen zullen aan bod komen.

Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig!!!!

Helpende handen zijn ook steeds welkom!


Help de kwetsbare soorten in stand te houden

Lid worden is gratis, u hoeft enkel de  lijst naar uw keuze van eenden, ganzen of zwanen in te vullen en verzenden. 

Graag uw koppels inschrijven en indien mogelijk ringnummer van je eendjes te vermelden. Deze worden in een speciaal register opgenomen. Zo kunnen wij verschillende lijnen opstellen en onverwante koppels helpen samenstellen. 

Sterfgevallen, steeds de werkgroep verwittigen desnoods kunnen wij zorgen voor een onverwante vervanging ( volgens onze lijst).  

Doet u ingeschreven dieren weg die deel nemen aan dit project, laat het ons weten zodat wij onze lijst kunnen aanpassen.  

Heeft u jongen gekweekt vragen wij u steeds dit te melden aan de werkgroep. Geef prioriteit aan de werkgroep wanneer u de ingeschreven dieren wegdoet, zodat de kring van 10 liefhebbers per soort behouden blijft.

Wij kunnen zorgen voor plaatsing of indien niet mogelijk worden ze geschrapt uit het register.